13 direkte Treffer gefunden für: mehr


50 indirekte Treffer gefunden für: mehr

Deutsch Türkisch
mehr, eher langweilig als schwierig zor olmasından ziyade daha ziyade can sıkıcı
mehr als ...den\...dan fazla
mehr als alles andere hepsinden ziyade
mehr als das bundan fazlası
mehr als deutlich daha açık şekilde
mehr als doppelt so hoch sein {v} iki mislinden fazla yüksek olmak
mehr als du glaubst sandığından daha fazla
mehr als erforderlich erachtet {sub} {f} gerekli olmaktan daha fazla olduğu düşünülüyor
mehr als genug yeterinden fazla
Mehr als genug ist zuviel yeterinden fazlası aşırı
mehr als genügend yeterinden fazla
mehr als hundert Jahre alt yüz yaşından daha yaşlı
mehr als jeder andere herbirinden fazla
mehr als klar yeterinden fazla berrak
mehr als nur einmal bir kereden fazla
mehr als nur Worte sadece sözle değil
mehr als nötig zaruri olmaktan daha fazla
mehr als ordentlich {ugs.} yeterinden fazla düzgün
mehr als recht ist hakkından fazla
mehr als reichlich yeterinden fazla
mehr als wahrscheinlich kati olarak
mehr als zwei Wochen iki haftadan fazla
mehr als üblich bezahlen alışılagelenden daha fazla ödemek
mehr Anreize bieten {v} daha fazla cazibe sunmak
mehr Ausstellungsraum gewinnen {v} daha fazla sergi alanı kazanmak
mehr B als A B, A’dan fazla
mehr Befragte daha fazla sorgulanan
mehr berechnen {v} daha fazla ghesap etmek
mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche {sub} {pl} gençler için daha fazla çalışma olanakları
mehr bieten {v} daha fazla sunmak
mehr brauche ich dazu nicht zu sagen {v} bu hususta fazla bir şey dememe gerek yok
mehr davon halten {v} buna daha fazla değer vermek
mehr denn je her zamankiden daha çok
mehr Details daha fazla detay
mehr erreichen {v} daha fazlasına ulasmak
mehr fürs Geld aynı paraya daha fazla
mehr fürs gleiche Geld aynı para için daha fazla
mehr gewicht haben als {v} ...den,...dan daha ağır olmak
mehr Glück als Verstand şansı idrakından fazla
mehr Info daha fazla bilgi
mehr ist nicht erschienen arkası gelmedi
mehr Kohle auflegen üstüne daha fazla kömür koymak
Mehr nicht? bukadar
Mehr noch daha fazla
mehr oder minder az çok
mehr oder weniger az çok
Mehr Platz daha fazla yer
mehr schlecht als recht [nicht besonders gut] pek iyi değil
mehr schlecht als recht [mangelhaft] yetersiz
mehr Studenten unterbringen {v} daha fazla yüksek okul öğrencisi barındırmak
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu