14 direkte Treffer gefunden für: fazla


50 indirekte Treffer gefunden für: fazla

Deutsch Türkisch
abbummeln {v} [bummelte ab, hat abgebummelt: z.B. Überstunden abbummeln] fazla mesai yerine izin almak
abfeiern {v} {ugs.} [(Jargon) (Mehrarbeit) durch Freistunden, Freizeit ausgleichen] fazla mesai karşılığı fazla tatil yapmak
Abfluss überschüssiger Nährstoffe {sub} {m} fazla besin maddelerinin dışarı atılması
abgeschnürt fazlaca sıkıştırılmış
Ableitstoßstrom eines Überspannungsableiters {sub} {m} fazla gerilim hattının deşarj akımı
Absatz des Überschusses {sub} {m} fazlalıkları satma
Abschöpfen von Überschusswasser {sub} {n} fazla suyu almak
Akkumulator mit Schutz gegen Überlast {sub} {m} fazla yüke karşı korumalı akümülatör
allzu {adv} fazlasıyla
allzu bereit {adj} fazlasıyla hazır
allzu sehr {adv} fazlasıyla
allzu viel {adj} fazlasıyla
Angst zuviel zu essen fazla yeme korkusu
anschwellen {v} [Laustärke, Intensität] fazlalaşmak
anschwellen {v} [schwoll an, ist angeschwollen] fazlalaşmak
der Arbeitsüberschuss {sub} {m} fazla enerji
auf die leichte Schulter nehmen fazla önem vermemek
auf die leichte Schulter nehmen fazla önemsememek
aufgetakelt {adj} fazla yüklü
aufgetakelt sein {v} {ugs.} fazla yüklü olmak
das Aufhebens {sub} {n} {ugs.} fazla büyütmeme
die Auflast {sub} {f} fazla yük
Ausschaltung durch Überspannung {sub} {f} fazla gerilimle devreden çıkarma
der Ballast {sub} {m} fazlalık
berechnen, zuviel~ {v} fazla hesaplamak
Bereitschaft zu Überstunden {sub} {f} fazla mesai yapmaya hazır olma
bluten {v} {ugs.} [blutete, hat geblutet] fazla para ödemek
das Bremsventil {sub} {n} fazla basınç supabı
Bruch bei Überlastung {sub} {m} fazla yükten kırılma
dazu noch fazla olarak
dick schmieren fazla yağlamak
Dicke {adj} fazlasıyla
das Doppelbier {sub} {n} fazla alkollü sert bira
der Drängler {sub} {m} [Straßenverkehr] fazla yaklaşan
die Dränglerin {sub} {f} [weiblich: Straßenverkehr] fazla yaklaşan
durch Nachfrageüberhang ausgelöste Inflation fazla talebin oluşturduğu enflasyon
durchforsten {v} fazla ağaçları kesmek
die Energiemehrbedarfszahl {sub} {f} fazla enerji gerksinim sayısı
Er fackelt nicht lange fazla düşünmez
er verträgt nicht viel {ugs.} fazla dayanıklı değil
er übertrieb fazla abartmıştı
Erde entwachsen [die~] fazla büyümek
erhöhen {v} fazlalaştırmak
Ermäßigung bei Mengenabnahme {sub} {f} fazla satın almada fiyat indirimi
erpicht {adj} fazlaca
es mit etwas ganz genau nehmen fazla itina göstermek
etepetete sein {ugs.} fazla titiz
der Extrastrom {sub} {m} fazla akım
das Fettüberdruckventil {sub} {n} fazla yağ supabı
formell {adj} fazla kuralcı kişi
0.003s