22 direkte Treffer gefunden für: alt


50 indirekte Treffer gefunden für: alt

Deutsch Türkisch
Abgang von dem Goldstandard {sub} {m} altın standardını terk etme
der Abkömmling {sub} {m} altsoy
das Abkömmling {sub} {n} altsoy
die Abkömmlinge {sub} {pl} altsoylar
die Ablauge {sub} {f} alt çözelti
Absturzbauwerk mit Untersturz {sub} {n} alttan seviye dengeleyici bağlama yapısı
Abteilung Infrastruktur und ländliche Arbeiten {sub} {f} altyapı ve kırsal kesim dairesi
abwechselnd alternatif
der Abwärtshub {sub} {m} alt çizgi
der Achtzylinderreihenmotor {sub} {m} altı silindirli sıra motor
die Agnathie {sub} {f} alt veya üst çenenin doğuştan yokluğu
die Akonuresis {sub} {f} altına işeme sorunu
die Aldohexose {sub} {f} altı atomlu aldehid şekeri
als Unterauftrag weitergeben alt sipariş olarak başkasına vermek
alt aussehen lassen yaşlı göstermek
alt aussehend {adj} yaşlı görünen
alt genug yaşı başı yerinde
alt genug yeterince yaşlı
alt Jungfer kocamış kız
alt Jungfer kız kurusu
alt kaufen {v} ikinci elden satın almak
alt kaufen {v} kullanılmış olarak satın almak
alt machen {v} eskitmek
alt machen {v} ihtiyarlatmak
alt sein {v} yaşlı olmak
alt und bewährt {adj} eski ve sağlam
alt und jung {adj} yaşlı ve genç
alt und jung {adj} büyüklü küçüklü
alt und krank {adj} yaşlı ve hasta
alt und schwach {adj} yaşlı ve bitik
alt und schwach {adj} yaşlı ve çökük
das Altweib {sub} {n} yaşlı kadın
alt werden {v} [Sachen] eskimek
alt werden {v} bayatlamak
alt werden {v} eskimek
alt werden {v} ihtiyarlamak
alt werden {v} kocamak
alt werden {v} yaşlanmak
alt werdend {adj} yaşlanan
Alt- eski
Alt- yaşlı
Alt- und Rohmetalle {sub} {pl} eski ve ham maddeler
die Alt-Stimme {sub} {f} eski ses
die ALT-Taste {sub} {f} bilgisayar klavyesinde ALT tuşu
die Altablagerung {sub} {f} bayat birikim
die Altablagerungen {sub} {pl} bayat birikimler
der Altai {sub} {m} Ayın altı manâsında altay
das Altai {sub} {n} Altay dağı
das Altaigebirge {sub} {n} Altay sıradağı
aasig kalt {ugs.} feci soğuk
0.002s