7 direkte Treffer gefunden für: iki


50 indirekte Treffer gefunden für: iki

Deutsch Türkisch
2 mal 2 ist 4 iki kere iki dört eder
2 und 2 ist 4 iki iki daha dört eder
das Abfallprodukt {sub} {n} ikinci simf ürün
Abgesehen von uns beiden, ... ikimiz dışında
Abgesehen von uns beiden, ... ikimiz haricinde
abkoppeln {v} [koppelte ab, hat abgekoppelt] iki şey arasındaki bağı çözmek
die Abschrift {sub} {f} ikinci nüsha
Abstand zwischen zwei Punkten iki nokta arasındaki mesafe
das Abzweiggetriebe {sub} {n} iki yollu yardımcı dişli kutusu
das Acetalpolymer {sub} {n} iki ayrı monemerden elde edilen polimer
das Acetonylaceton {sub} {n} iki gruplu keton
die Achsenmächte {sub} {pl} ikinci dünya savaşında birbirini destekleyen ülke eksenleri
die Ackergrindkraut {sub} {f} [Ackerskibiose] iki ayakkabı yüksekliğinde mayıs ve eylül arası biten mavi çiçekli bitki
das Addierwerk {sub} {n} ikili sayıları toplayıcı
der Adhäsionsvertrag {sub} {m} iki taraflı kayıtsız şartsız kabul edilen anlaşma
die Adjudikation {sub} {f} iki devlet arasındaki anlaşmazlıkta uluslararası kurumun karar vermesi
die Afterfurche {sub} {f} iki kalça arasındaki kertik
die Aftermiete {sub} {f} ikinci kira
der Aftermieter {sub} {m} [veraltet] ikinci kiracı
akzessorisch [hinzutretend, nebensächlich] ikincil
akzessorische Organe {sub} {pl} ikincil organlar
akzessorische Rechte [Rechtswissenschaft] ikincil haklar
akzessorische Rechte {sub} {pl} ikincil haklar
akzessorische Symptome {sub} {pl} ikincil belirtiler
akzessorischer Gallengang {sub} {m} ikincil safra kesesi yolu
alle Nase lang [ugs: sich in kurzen zeitlichen Abständen wiederholend] iki de bir de
alle zwei Tage iki günde bir
die Allee {sub} {f} iki tarafı ağaçlarla kaplı yol
alles in einen Topf werfen ikisini de bir tutmak
als Zweiter ankommen {v} ikinci olarak hedeve varmak
alt kaufen {v} ikinci elden satın almak
die Alternanz {sub} {f} iki farklı durumun sürekli değişmesi
alternativ {adj} iki seçenekli
der Alternativsatz {sub} {m} ikircil cümle
der Altwarenhändler {sub} {m} ikinci el mal satıcısı
am Ende der zweiten Halbzeit ikinci yarının sonunda
am frühen Nachmittag ikididen önce
am späten Nachmittag ikindi sonrası
die Ambisexualität {sub} {f} [Bisexualität] iki cinslilik
die Ambitendenz {sub} {f} ikircik
ambivalent {adj} ikilem
die Ambivalenz {sub} {f} ikircik
die Ambivalenz {sub} {f} ikircikli duygu
die Ambiversion {sub} {f} iki yöne dönüklük
die Amphibie {sub} {f} iki yaşayışlı
das Amphibium {sub} {n} iki yaşayışlı
die Amphora {sub} {f} iki kulplu testi
die Amphore {sub} {f} iki kulplu testi
an beiden Enden drücken iki ucundan bastırmak
an dem wir beide interessiert sind ikimizinde ilgi duyduğu
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu