8 direkte Treffer gefunden für: er


50 indirekte Treffer gefunden für: er

Deutsch Türkisch
Abbeizmittel, lösendes~ {sub} {n} eriyebilen asitli yakıcı madde
der Abbrand {sub} {m} [Metallurgie] eritme kaybı
die Abbrandanzeige {sub} {f} [Bogenlampe] eritme kaybı gösteren ark lambası
der Abbrandbeschleuniger {sub} {m} eritme kaybı hızlandırıcı
die Abbrandperiode {sub} {f} erime safhası
die Abbrandzeit {sub} {f} erime zamanı
das Abbrandziel {sub} {n} eritme amacı
Abfallbehandlung mittels geschmolzenem Salz {sub} {f} erimiş tuz ile çöp muamelesi
das Abfehmen {sub} {n} [Glas] erimiş cam köpüğünü alma
abfehmen {v} [Glas] erimiş cam köpüğünü almak
der Abfehmer {sub} {m} [Glas] erimiş cam köpüğünü alıcı
abfrühstücken {v} erledigen
abgeschmolzen {adj} erimiş
abgeschmolzen {adj} eritilmiş
abgeschmolzen {adj} eriyen
abgeschmolzener Zusatzwerkstoff {sub} {m} eritilmiş yedek ham madde
abgeschmolzenes Aluminium {sub} {n} eritilmiş Aluminyum
abgeschmolzenes Kerndrahtgewicht {sub} {n} eriyen elktrot telinin ağırlığı
abgießen {v} [goss ab, hat abgegossen] ergitmek
die Ablatio {sub} {f} erime
das Ablegeregal {sub} {n} erzak koyma rafı
der Ablösungprozess {sub} {m} [psychologisch] ergenlik çağında anne babadan kopma süreci
abnormer Geschlechtstrieb des Mannes {sub} {m} erkeğin anormal cinsel dürtüsü
der Abortivus {sub} {m} erken doğan
abschmelzbar {adj} eritilebilir
abschmelzbar {adj} eriyebilir
die Abschmelzdauer {sub} {f} erime müddeti
die Abschmelzelektrode {sub} {f} eriyen ark kaynağı elektrodu
die Abschmelzelektrode {sub} {f} eriyici ark kaynağı elektrodu
das Abschmelzen {sub} {n} erime
abschmelzen {v} [schmolz ab, ist abgeschmolzen] erimek
abschmelzen {v} [schmolz ab, ist abgeschmolzen] eriterek dökmek
abschmelzende Lichtbogenschweißelektrode {sub} {f} eriyen elektrik ark kaynağı elektrodu
abschmelzendes Material {sub} {n} eriyen malzeme
der Abschmelzfaktor {sub} {m} erime faktörü
die Abschmelzgeschwindigkeit {sub} {f} erime hızı
das Abschmelzgewicht {sub} {n} eriyen elektrod miktarının ağırlığı
das Abschmelzgewicht {sub} {n} eriyik ağırlığı
die Abschmelzkonstante {sub} {f} ergime emsali
die Abschmelzkonstante {sub} {f} ergime katsayısı
die Abschmelzkühlung {sub} {f} eriyik soğuması
die Abschmelzleistung {sub} {f} erime gücü
die Abschmelzprobe {sub} {f} eriyik numunesi
abschmelzschweißen {v} eriterek kaynak yapmak
die Abschmelzstromtärke {sub} {f} eritme akımı şiddeti
die Abschmelzstromtärke {sub} {f} eritme şiddeti
die Abschmelzstärke {sub} {f} ergitme akımı
die Abschmelzungsgebiet {sub} {f} erime bölgesi
das Abschmelzverfahren {sub} {n} eritme usulü
die Abschmelzzeit {sub} {f} ergitme zamanı
0.002s