3 direkte Treffer gefunden für: alles

Deutsch Türkisch
alles hep
alles hepsi
alles her şey

50 indirekte Treffer gefunden für: alles

Deutsch Türkisch
alles abräumen {v} [Preise etc.: ugs.] her şeyi kazanmak
alles abräumen {v} {ugs.} herşyeyi alıp götürmek
alles allein machen müssen her işi tek başına yapmak zorunda kalmak
alles allein machen müssen işi Allah`a kalmak
alles Amerikanische {sub} {n} tüm amerikadan gelen şeyler
alles an jemandem lieben {v} birinin her şeyini/her halini sevmek
alles an sich reißend {adj} her şeyi kendine çekmek
alles andere başka her şey
alles andere başka her şey
alles andere als …dan keri hepsi
alles andere als …den keri her şey
alles andere als erfreut sevinmekten hariç her şey
alles andere als hübsch güzelden başka her şeye benziyor
alles andere als klug sein akıllıdan başka her şeye benzemek
alles andere als komisch komik olmaktan başka her şeye benziyor
alles andere als perfekt hatasızlıktan başka her şey
alles andere als sicher emniyetlilikten hariç her şey
alles andere in den Schatten stellen ötekilerin hepsini bastırmak
alles andere in den Schatten stellen ötekilerin hepsini geçmek
alles andere in den Schatten stellen ötekilerin hepsini gölgede bırakmak
alles andere interessiert mich nicht gerisi beni ilgilendirmez
alles anordner {sub} {m} her şeyi düzene sokan
alles anzeigen her şeyi göstermek
alles auf den Kopf stellen aramak
alles auf den Kopf stellen bozmak
alles auf den Kopf stellen didik didik aramak
alles auf den Kopf stellen her şeyi alt üst etmek
alles auf den Kopf stellen her şeyin altını üstüne getirmek
alles auf den Kopf stellen ortalığı alt üst etmek değiştirmek
alles auf eine falsche Karte setzen hesabında yanılmak
alles auf eine Karte setzen büyük riske girmek
alles auf eine Karte setzen her şeyi göze almak
alles auf eine Karte setzen her şeyi riske atmak
alles auf einen Klumpen werfen hepsini üst üste yığmak
alles auf einmal hepsi birden
alles auf einmal hepsini birden
alles auf einmal haben wollen herşye bir anda sahip olmak istemek
alles aus hepsi söndü
alles aus her şey bitti
Alles aus! hepsini söndürün!
alles aus einer Hand {v} her şey tek elden
alles aus einer Hand bieten her şeyi tek elden sunmak
alles aus sich herausholen tüm gücünü kullanmak
alles ausbaden müssen {v} şamar oğlanı olmak
alles auslöschen {v} her şeyi söndürmek
alles ausplaudern {v} her şeyi anlatmak
alles auswählen {v} her şeyi seçmek
alles außer …den başka her şey
alles außer etwas bir şeyden başka her şey
alles außer Waffen silahtan başka her şey
0.002s