11 direkte Treffer gefunden für: wenig


50 indirekte Treffer gefunden für: wenig

Deutsch Türkisch
wenig anziehend {adj} az ilgi çekici
wenig Aufmerksamkeit {sub} {f} az dikkat
wenig Aussicht {sub} {f} az ihtimal
wenig bedacht az düşünülmüş
wenig beeindruckend {adj} az etkileyici
wenig befahrene Straße {sub} {f} üzerinde az taşıt kullanılan yol
wenig begangener Weg üzerinde az yürünen yol
wenig bekannt az tanınır
wenig bekannt sein az tanınır olmak
wenig belesen az okunur
wenig bemerkenswert az kayda değer
wenig besucht az ziyaret edilir
wenig bewegt az hareket eder
wenig einladend {adj} az cezbedici
wenig erfolgsreich {adj} az başarılı
wenig ermutigend {adj} az cesaret werici
wenig geben auf birine veya bir şeye az önem vermek
wenig gesalzen tuzsuz
wenig Glück {sub} {n} az şans
wenig halten von... -e az değer vermek
wenig Hilfe {sub} {f} az yardım
wenig hilfreich az yardımcı
wenig Hoffnung az umut
wenig kosten az fiyatta olmak
wenig liebenswert az sevimli
wenig liebenswürdig {adj} az sevimli
wenig Luftdruck az hava basıncı
wenig nett az kibar
wenig nutzen az işe yarar
wenig sein {v} az olmak
wenig Spielraum {sub} {m} dar hareket alanı
wenig sprechend {adj} az konuşan
wenig später az sonra
wenig systematisch {adj} az sistemetik
wenig unter die Leute gehen az insan içine girmek
wenig unternehmungslustig {adj} eğlenceyi az seven
wenig verlockend {adj} pek cezdebici olmayan
wenig verlockend {adj} pek çekici olmayan
wenig werden {v} azalmak
wenig wert {adj} az değerli
wenig wiegen {v} az kilolu olmak
wenig Wirkung {sub} {f} az etki
wenig zahlreich sayıca az
wenig Zeit haben çok az vakti olmak
wenig zusammenpassend {adj} birbirine az uyan
wenig Änderung {sub} {f} az değişim
wenig überzeugend {adj} az inandırıcı
wenig überzeugt az inanan
wenige {adj} [ein paar] birkaç
wenige {adv} bazı
0.003s