15 direkte Treffer gefunden für: Verstand


50 indirekte Treffer gefunden für: Verstand

Deutsch Türkisch
Verstand haben {v} anlama gücü olmak
verstanden {v} [s. verstehen: Ich habe~] anladım
verstanden werden {v} anlaşılmak
verstanden! anladım!
verstanden? anladınmı?
die Verstandesarbeit {sub} {f} akılcı
die Verstandeskraft {sub} {f} akıl gücü
der Verstandesmensch {sub} {m} akılcı kişi
der Verstandesmensch {sub} {m} rasyonel kişi
die Verstandesmenschen {sub} {pl} akılcı kişiler
verstandesmäßig {adj} akılcı
verstandesmäßig {adj} gerçekçi
verstandesmäßig {adj} rasyonel
die Verstandesmäßigkeit {sub} {f} gerçekçilik
verständig {adj} [einsichtig] anlayışlı
verständig {adj} [vernünftig, klug] akıllı
verständig {adj} [vernünftig, klug] zeki
verständig {adj} akla uygun
verständig {adj} ağırbaşlı
verständig {adj} geleceği gören
verständig {adj} kafalı
verständig {adj} makul
verständig {adj} olgun
verständig {adj} uygun
verständig {adj} uzağı gören
verständig {adj} yerinde
verständige Bemerkung {sub} {f} makul söz
verständigen {v} [jemanden von oder über etwas ~] birine bir şey hakkında haber veya bilgi vermek
verständigen {v} [jemanden von oder über etwas ~] birini bir şeyden haberdar etmek
verständigen {v} [sich einigen] anlaşmak
verständigen {v} [sich einigen] uzlaşmak
verständigen {v} [sich ~: sich verständlich machen] anlaşmak
verständigen {v} [verständigte, hat verständigt] anlatmak
verständigen {v} [verständigte, hat verständigt] bilgi vermek
verständigen {v} [verständigte, hat verständigt] bilgilendirmek
verständigen {v} [verständigte, hat verständigt] haberdar etmek
verständiger Mensch {sub} {m} anlayışlı insan
verständiger Partner {sub} {m} uzlaşıcı ortak
die Verständigkeit {sub} {f} akıllılık
die Verständigkeit {sub} {f} anlayışlılık
die Verständigkeit {sub} {f} düşüncelilik
die Verständigkeit {sub} {f} saygılılık
die Verständigung {sub} {f} [Benachrichtigung] haber verme
die Verständigung {sub} {f} [Sichverständigen] meramını anlatma
die Verständigung {sub} {f} [Übereinkunft] anlaşma
die Verständigung {sub} {f} [Übereinkunft] uzlaşma
die Verständigung {sub} {f} haberleşme
die Verständigungsbereitschaft {sub} {f} uzlaşmaya hazır olma
die Verständigungsmöglichkeit {sub} {f} uzlaşma olanağı
die Verständigungsschwierigkeiten {sub} {pl} anlaşma zorlukları
0.002s