11 direkte Treffer gefunden für: her


50 indirekte Treffer gefunden für: her

Deutsch Türkisch
1000 fach {sub} {ugs.} herkeste olan şey, kızılay dağıtmış gibi {sub} {ugs.}
Abend für Abend her akşam
Aber hallo! {ugs.} herhalde
abgefeimter Bursche [Schurke] her türlü kötülüklere bulaşan
ablaufen {v} [alles gut abgelaufen] her şey yolundaydı
das Aciclovir {sub} {n} herpes virusuna karşı ilaç
das Ackerstiefmütterchen {sub} {n} hercaimenekşe
das Ackerveilchen {sub} {n} hercai menekşe
ad infinitum her zaman
die Adventitia {sub} {f} Herhangi bir organ veya oluşumu dıştan örten tabaka
ahnunglos {adj} her şeyden habersiz
Akkord in Grundstellung {sub} {m} her zamanki duruma akort etme
all die Dinge her şey
All-inkl her şey dahil
all das umsonst her şey boşuna
allabendlich {adj} her akşam
allabendlich {adj} her akşamki
allbeherrschendes Interesse {sub} {n} her şeyin üstünde olan menfaat
allbekannt herkes tarafından bildik
allbekannt herkes tarafından bilinen
allbekannt herkes tarafından tanınan
die Allbekanntheit {sub} {f} herkes tarafından bilinirlik
die Allbekanntheit {sub} {f} herkes tarafından tanınırlık
allbeliebt herkes tarafından sevilen
alle ... über einen Kamm scheren herkesi aynı kefeye koymak
alle acht Tage her sekiz günde bir
alle an Bord herkes gemide
alle Arten von Leuten her türlü insanlar
alle Arten von Seefahrzeugen her türlü deniz araçları
alle Arten von unterschiedlichen Leuten her türden farklı insanlar
alle Augenblicke her an
alle beide her ikisi
Alle Dinge sind relativ her şey relatiftir
alle Dinge ändern sich her şey değişir
alle drei her üçü
alle eingeladen sind her davetli
alle einsteigen herkes binsin
alle fünf jahre her beş sene
alle fünf Jahre her beş yılda bir
alle fünf Jahre stattfindend her beş senede bir vukubulan
alle für einen und einer für alle herkes birisi için, birisi herkes için
alle ganz feierlich angezogen herkes törene uygun giyinmiş
alle gegangen herkes gitti
Alle guten Dinge sind drei her şeyi üç kere denemeli
alle halbe Stunde her yarım saate bir
alle Hebel in Bewegung setzen her çareye başvurmak
Alle ignorieren {v} herkesi görmemezlikten gelmek
alle Jahre her sene
alle Jahre her yıl
alle Jahre wieder her sene tekrar
0.002s