9 direkte Treffer gefunden für: viel


77 indirekte Treffer gefunden für: viel

Deutsch Türkisch
viel am Hals haben {v} bir sürü görecek işi olmak
viel Appetit haben {v} çok iştahı olmak
viel Arbeit {sub} {f} çok
viel Arbeit erfordernd {adj} çok işçilik gerektiren
viel auf etwas geben {v} bir şeye değer vermek
viel aufbekommen {v} çok görev üstlenmek
viel aufhaben yapacak çok işi olmak
viel Aufhebens machen {v} mesele yapmak
viel Aufsehen erregen {v} tantana etmek
viel ausgeben {v} çok harcamak
viel bei jemandem lernen birisinden çok şeyler öğrenmek
viel besprochen {adj} çok ilgi uyandıran
viel Bewegung machen çok hareket etmek
viel Boden deckend {adj} çok yer kaplayan
viel Butter verbrauchen {v} çok tereyağ tüketmek
viel einbringen çok katkıda bulunmak
viel Erfolg çok başarı
viel Erfolg! başarılar dilerim!
viel Erfolg! çok başarılar!
viel erreichen {v} çok şeye ulaşmak
viel erörtet çoGu kez bahsedilen
viel essen {v} çok yemek
viel fragen {v} çok soru sormak
viel freie Zeit zur Verfügung haben çok boş zamanı olmak
viel Freude mutluluklar
viel Freude haben an ...den,... dan çok mutlu olmak
viel geben auf birine veya bir şeye çok önem vermek
viel gehasst çok nefret edilen
viel gekauft {adj} çok satılan
viel gekauft {adj} çok satılır
viel Geld çok para
viel Geld haben {v} çok para sahibi olmak
viel Geld haben {v} çok parası olmak
viel Geld verdienen {v} çok para kazanmak
viel Geld wert çok para eder
viel gelesene Zeitung {sub} {f} çok okunan gazete
viel geliebt çok sevilen
viel gelten {v} çok geçerli olmak
viel genannt çok bahsedilen
viel Glück çok şans
viel Glück! bol şanslar!
Viel Glück! bol şanslar!
Viel Glück! iyi şanslar!
viel größer {adj} çok daha büyük
viel Gutes {sub} {n} çok iyi şey
viel halten von... -e çok değer vermek
viel herumkommen çok dolaşmak
viel herumkommen çok yer görmek
viel Holz vor der Hütte haben [ugs.: große Brüste haben] büyük göğüsleri olmak
viel höher {adj} çok daha yüksel
viel kosten {v} çok pahalı olmak
allzu viel {adj} fazlasıyla
allzu viel {adj} oldukça fazla
allzu viel {adj} pek ziyade
allzu viel {adj} çok fazla
allzuviel çok fazla
anderthalbmal soviel bir buçuk misli daha fazla
Das heißt nicht viel bu pek bir şey ifade etmez
doppelt so viel iki katı
doppelt so viel iki misli
doppelt soviel iki katı
doppelt soviel iki misli
drei sind einer zu viel üçler biri fazla
ebenfalls viel aynı derecede çok
ebenso viel {adv} aynı derecede çok
ebenso viel {adv} aynı miktarda çok
ebenso viel {adv} aynı oranda çok
ebensoviel {adv} aynı derecede çok
ebensoviel {adv} aynı miktarda çok
ebensoviel {adv} aynı oranda çok
ein Fehler zu viel bir hata fazla
ein wenig zuviel biraz fazla
einer, zwei zu viel bir iki fazla
einer zu viel birisi fazla
einigermaßen viel oldukça çok
enorm viel {adj} olağanüstü fazla
entsetzlich viel {adj} büyük miktarda
0.003s