2 direkte Treffer gefunden für: Verb


50 indirekte Treffer gefunden für: Verb

Deutsch Türkisch
amnestische Aphasie {sub} {f} verbal amnezi
unbefugt {adj} [Unbefugten ist der Zutritt] verboten işi olmayanlarm içeri girmesi yasaktır
verbal {adj} [Grammatik] fiil ile ilgili
verbal {adj} [Grammatik] sözel
verbal {adj} [Grammatik] sözlü
verbal {adj} sözlü
verbal {adj} şifahi
das Verbaladjektiv {sub} {n} [Grammatik] fiilden yapılmış sıfat
das Verbaladjektiv {sub} {n} [Grammatik] ortaç
das Verbaladjektiv {sub} {n} [Grammatik] sıfat fiili
die Verbalaktion {sub} {f} [Körperaktion,Bemerkungen zur metaphorischen Konzeptualisierung von Sprechakten] bir sözü dolaylı yoldan ifade etmek için yapılan vücut hareketi
die Verbalamnesie {sub} {f} afazi
die Verbalamnesie {sub} {f} konuşmayı unutma
verbale Amnesie {sub} {f} afazi
verbale Amnesie {sub} {f} konuşmayı unutma
verbale Amnesie {sub} {f} sözel amnezi
verbale Anforderung {sub} {f} sözel gereklilik
verbale Angriffe {sub} {pl} sözel saldırılar
verbale Assoziation {sub} {f} dış çağrışım
verbale Auseinandersetzung {sub} {f} sözlü kavga
verbale Bedrohungen {sub} {pl} sözel tehditler
verbale Beleidigung {sub} {f} sözel hakaret
verbale Beweglichkeit {sub} {f} sözel hareketlilik
verbale Dysmnesie {sub} {f} konuşmada anımsama bozukluğu
verbale Dysmnesie {sub} {f} verbal dismnezi
verbaler {adj} daha sözel
verbaler Angreifer {sub} {m} [Internet] yazılı saldıri
verbaler Angriff {sub} {m} sözel saldırı
verbaler Ausdruck {sub} {f} sözlü değim
verbaler Befehl {sub} {m} sözel emir
verbaler Beweis {sub} {m} sözel ispat
verbaler Intelligenztest {sub} {m} sözel zekâ testi
verbaler Rassismus {sub} {m} sözel ırkçılık
verbaler Test {sub} {m} sözlü test
verbalere- sözel-
die Verbalerotik {sub} {f} sözel erotizm
verbales Schlussfolgern {sub} {n} sözlü vargıya varma
die Verbalhalluzination {sub} {f} kulakta subjektifalgılanan inleme, çınlama veya uğultu
die Verbalhalluzinose {sub} {f} sözcük hallüsinozası
die Verbalinjurie {sub} {f} kişiliği zedeleme
die Verbalinjurie {sub} {f} onurunu kırma
die Verbalinjurie {sub} {f} sayıp sövme
die Verbalinjurie {sub} {f} sövme
die Verbalinjurie {sub} {f} sözle hakaret
die Verbalinjurie {sub} {f} sözlü hakaret
verbalisieren {v} [verbalisierte, hat verbalisiert] anlatmak
verbalisieren {v} [verbalisierte, hat verbalisiert] söylemek
verbalisieren {v} [verbalisierte, hat verbalisiert] sözle ifade etmek
die Verbalisierung {sub} {f} sözle ifade etme
der Verbalismus {sub} {m} gevezelik
0.002s