34 direkte Treffer gefunden für: bilgi


50 indirekte Treffer gefunden für: bilgi

Deutsch Türkisch
der Abbrechen-Button {sub} {m} bilgisayarda yarıda kesme işlevi grafik öğe
die Abfrageeinheit {sub} {f} bilgi istek ünitesi
die Abfrageeinrichtung {sub} {f} bilgi istek düzeneği
das Abfrageendgerät {sub} {n} bilgi istek aleti
die Abfrageerregung {sub} {f} bilgi istek uyarımı
die Abfragefernsprecher {sub} {f} bilgi alma telefonu
die Abfragefrequenz {sub} {f} bilgi alma frekansı
der Abfragekanal {sub} {m} bilgi edinme kanalı
der Abfrageknoten {sub} {m} bilgi edinme düğümü
die Abfragekode {sub} {f} bilgi edinme kodu
die Abfragekonsole {sub} {f} bilgi alma konsolu
der Abfragekreis {sub} {m} bilgi edinme devresi
das Abfragekriterium {sub} {n} bilgi edinme kriteri
die Abfrageleitung {sub} {f} bilgi edinme hattı
die Abfragemaschine {sub} {f} bilgi edinme mekinesi
das Abfragemedium {sub} {n} bilgi edinme unsuru
der Abfragemodus {sub} {m} bilgi edinme tarzı
der Abfragemodus {sub} {m} bilgi edinme yöntemi
die Abfragemöglichkeit {sub} {f} bilgi edinme olanağı
die Abfrageprüfung {sub} {f} bilgi derecesini ölçmek
abgeklärter Verstand {sub} {m} bilgili anlayış
abgeklärter werden {v} bilgilendirilmek
die Abgeklärtheit {sub} {f} bilgilendirilmişlik
abhören {v} [Schüler] bilgisini yoklamak
Ableswert auf Phasenstatuszeile {sub} {m} bilgi çizgisinde okunan değer
Ableswert auf Phasenstatuszeile {sub} {m} bilgi çubuğunda okunan değer
Abruf von Zyklusstart {sub} {m} bilgisyar makrosu çağırma düğmesi
Absicherung des Informationssystems {sub} {f} bilgisayar sistemini emniyete alma
Abteilung Computerdienste {sub} {f} bilgisayar işleri bölümü
Abteilung Datennetze {sub} {f} bilgi ağı bölümü
Abteilung Informatik {sub} {f} bilgi işlem bölümü
die Afterweisheit {sub} {f} bilgiçlik
Ahnung von {sub} {f} bilgisi olma
ahnungslos bilgisiz
die Ahnungslose {sub} {f} bilgisiz
Ahnungslosen [den~] bilgisizlere
die Ahnungslosen {sub} {pl} bilgisizler
der Ahnungsloser {sub} {m} bilgisiz
die Ahnungslosigkeit {sub} {f} bilgisizlik
ahnungsvoll bilgili
als Information bilgi niyetine
die ALT-Taste {sub} {f} bilgisayar klavyesinde ALT tuşu
am Computer spielen {v} bilgisayarda oynamak
aneignen {v} [eignete an, hat angeeignet] bilgi kazanmak
aneignen, sich {v} bilgi kazanmak
anfragen {v} [fragte an, hat angefragt] bilgi istemek
die Angaben {sub} {pl} bilgiler
Angaben auswerten {v} bilgileri değerlendirmek
angeben {v} [gab an, hat angegeben] bilgi vermek
Angst vor Computern {sub} {f} bilgisayardan korku
0.003s