11 direkte Treffer gefunden für: ileri


50 indirekte Treffer gefunden für: ileri

Deutsch Türkisch
Abstand in Vorwärtsrichtung {sub} {m} ileriye doğru mesafe
alle künftigen Einträge ilerideki tüm kayıtlar
an einem der nächsten Tage ileriki bir günde
die Angabe {sub} {f} ileri sürme
anterograde Amnesie {sub} {f} ileriye yönelik bellek yitimi
der Antrieb {sub} {m} ileri sürme
der Artilleriebeobachter {sub} {m} ileri topçu gözcüsü
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden ilerideki bir zamana ertelenmiş olmak
auf Vorrat kaufen {v} ilerisi için alakoymak
aufgeschlossen {adj} ileri görüşlü
aufgeschoben {adv} ileri tarihe bırakılmış
aufgeschobene Rente {sub} {f} ileri tarihe bırakılmış emeklilik
aufschieben {v} [schob auf, hat aufgeschoben] ileri bir tarihe bırakmak
der Aufschub {sub} {m} ileri bir tarihe bırakma
aufstellen {v} [stellte auf, hat aufgestellt] ileri atmak
aufstellen {v} [stellte auf, hat aufgestellt] ileri sürmek
die Aufwärtsbeschleunigung {sub} {f} ileri hız
die Aufwärtsbewegung {sub} {f} ileri hareket
der Aufwärtsgang {sub} {m} ileri gidiş
aufwärtsgehen {v} ileri gitmek
die Aufwärtsströmung {sub} {f} ileri akış
Augen geradeaus! [Militär] ileri bak!
Augen geradeaus! ileri doğru bak!
die Ausblick {sub} {f} [Aktien] ilerisini görme
der Ausfallschritt {sub} {m} [Sport: Großer Schritt nach vorn, zur Seite oder nach hinten] ileri, geri veya arkaya büyük bir adım
der Ausfallschritt {sub} {m} ileri, geri veya arkaya büyük bir adım
die Ausfallsdichte {sub} {f} ileri, geri veya arkaya büyük adımlar
behaupten {v} [behauptete, hat behauptet] ileri sürmek
die Behauptung {sub} {f} ileri sürme
bei einer zukünftigen Gelegenheit ileriki bir fırsatta
beruhen {v} [seine Ursache haben in] ileri gelmek
besonnen {adj} ileriyi gören
dahin {adv} ileriye
dahin {adv} ileriye doğru
die Weichen stellen {v} [die künftige Entwicklung bestimmen] ilerisi için gelişmeleri saptamak
Durchbruch in Vorwärtsrichtung {sub} {m} ileri geçme
ein führender Aktionär ileri gelen hisse sahibi
ein großer Schritt nach vorne ileriye doğru büyük bir adım
ein Mann mit Weitblick ileri görüşlü bir adam
ein wichtiger Schritt vorwärts ileri doğru önemli bir adım
eine Frau mit Weitblick ileri görüşlü bir kadın
einen Riesenschritt nach vorne machen ileriye doğru büyük bir adım atmak
einmal {adv} [künftig] ileride
einstens [veralt.] ileride
einstmals {adv} ileride
entfernte Zeit {sub} {f} ileriki zaman
die Entgeltumwandlung {sub} {f} ileride emekli maaşı olarak ödenecek olan ücret kesintisi
etwas geltend machen {v} ileri sürmek
Fahrzeug fortentwickelter Konstruktion {sub} {n} ileri düzey tasarımlı taşıt
das Flaschengerüst {sub} {n} ileri geri hareket silindiri
0.003s