Keine direkten Treffer gefunden für: bilgileri

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: bilgileri

Deutsch Türkisch
Angaben auswerten {v} bilgileri değerlendirmek
Auffrischung der Kenntnisse {sub} {f} bilgileri tazeleme
Daten kodieren bilgileri kodlamak
Daten papierlos versenden bilgileri kâğıt sız göndermek
Daten verfügbar machen bilgileri hizmete sunmak
der Datenabgleich {sub} {m} bilgilerin karşılaştırılması
die Datenaufbereitung {sub} {f} bilgileri değerlendirme
der Datenschutz {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] bilgilerin korunması
der Datenschutz {sub} {m} bilgilerin korunması
das Datenschutzgesetz {sub} {n} [rechtswissenschaftlich] bilgilerin korunması hakkında kanun
die Datenschutzgesetze {sub} {pl} bilgilerin korunması kanunu
die Datenschutzmaßnahme {sub} {f} bilgilerin korunması önlemi
der Datenschutzschrank {sub} {m} bilgilerin koruma dolabı
die Datenveränderung {sub} {f} [EDV] bilgilerin değiştirilmesi
die Datenveränderung {sub} {f} bilgilerin değiştirilmesi
der Datex-Verkehr {sub} {m} bilgilerin aktarılması
der Datex-Verkehr {sub} {m} bilgilerin elektronik ortamla transferi
ich bitte um Kenntnisnahme bilgilerinize sunarım
Information herausgeben {v} bilgileri yaymak
Information herauspressen {v} bilgileri zorla almak
Information sammeln {v} bilgileri toplamak
sein Wissen vertiefen bilgilerini artırmak
seine Kenntnisse zur Schau tragen bilgilerini umuma göstermek
Weitergabe von Informationen {sub} {f} bilgileri iletme
Wiederauffinden von Information {sub} {n} bilgileri yeniden bulma
ABC der Reanimation {sub} {n} reanimasyonun temel bilgileri
ABC der Wiederbelebung {sub} {n} ayıltmanın temel bilgileri
ABC der Wiederbelebung {sub} {n} canlandırmanın temel bilgileri
die ABC-Regeln {sub} {pl} ayıltmanın temel bilgileri
die Abnahmedaten {sub} {pl} teslim bilgileri
der Account {sub} {m} [Informatik] kullanıcı bilgileri
allgemeine Kenngrößen {sub} {pl} genel tanı bilgileri
allgemeine Warnhinweise {sub} {pl} genel uyarı bilgileri
die Anmeldeinformationen {sub} {pl} kayıt bilgileri
die Anwenderkenntnisse {sub} {pl} kullanıcı bilgileri
die Arbeitsmarktinformationen {sub} {pl} piyasası bilgileri
die Archivangaben {sub} {pl} arşiv bilgileri
die Aufbaukenntnisse {sub} {pl} yapı bilgileri
die Ausgabedaten {sub} {f} çıkış bilgileri
ausländische Rechtskenntnisse {sub} {pl} yabancı hukuk bilgileri
die Background-Info {sub} {f} ardında yatan sebep bilgileri
die Background-Information {sub} {f} arka plan bilgileri
die Bedienungsinformation {sub} {f} kullanma bilgileri
die Betriebsdaten {sub} {f} işletim bilgileri
betriebswirtschaftliche Angaben {sub} {pl} işletmecilik bilgileri
die Buchhaltungsinformationen {sub} {pl} muhasebe bilgileri
die Buchungsangaben {sub} {pl} muhasebe bilgileri
die Computerkenntnisse {sub} {f} bilgisayar bilgileri
die Eingabeinformation {sub} {f} giriş bilgileri
die Einstiegsinformationen {sub} {pl} başlangıç bilgileri
englische Sprachkenntnisse {sub} {pl} İngilizce bilgileri
0.002s