12 direkte Treffer gefunden für: hisse


50 indirekte Treffer gefunden für: hisse

Deutsch Türkisch
das Abfühlen {sub} {n} hissetme
die Abfühlnadel {sub} {f} hissedici iğne
die Abfühlstation {sub} {f} hissetme istasyonu
der Abfühlstift {sub} {m} hissetme kalemi
der Abfühlstift {sub} {m} hissedici kalem
der Abfühlung {sub} {m} hissetme
Abgabe von Anteilen {sub} {f} hisseleri verme
Abgang von Wertpapieren {sub} {m} hisse senetlerini devretme
die Abnahmegarantie {sub} {f} [Wertpapieremission] hisse senedi geri alma garantisi
Absacken der Kurse {sub} {n} [Aktien] hisse senetlerinde değer düşmesi
Absicherung von Wertpapieren {sub} {f} hisse senetlerinin emniyeti
Absinken der Aktienkurse {sub} {n} hisse senetlerinin değer kaybetmesi
Abstoßen von Aktien {sub} {n} hisse senetlerini satma
Abstoßen von Wertpapieren {sub} {n} hisse senetlerini satma
die Advance-and-Decline-Methode {sub} {f} hisse senedi değer öngörüsü için teknik analiz yöntemi
die Affektkrisen {sub} {pl} hissel krizler
die Agencytheorie {sub} {f} hisse senedi sahipleriyle patronların ilişkilerini geliştirme teorisi
der Agiateur {sub} {m} hisse senedi komisyoncusu
ahnen {v} [ahnte, hat geahnt] hissetmek
ahnen lassen {v} hissetttirmek
ahnend {adj} hissederek
ahnt hissediyor
die Aktie {sub} {f} hisse senedi
Aktie an der Börse einführen {sub} {f} hisse senedini borsada satışa çıkarmak
die Aktien {sub} {pl} hisse senetleri
Aktien abstoßen {v} hisse senetlerini elden çıkarmak
Aktien an Börse einführen hisse senetlerini piyasaya sürmek
Aktien annullieren {v} hisse senetlerini hükümsüz kılmak
Aktien auf cash kaufen {v} hisse senetlerinin değerini ödeyip almak
Aktien auf den Markt bringen hisse senetlerini pazarlamak
Aktien aufteilen {v} hisse senetlerini bölüştürmek
Aktien ausgeben hisse senetleri ihraç etmek
Aktien ausgeben hisse senetleri tahsis etmek
Aktien ausgeben {v} hisse senetlerini tedavüle çıkarmak
Aktien beleihen {v} hisse senetleri karşılığı avans almak
Aktien beschwertes Darlehen {sub} {n} hisse senetleri destekli borç
Aktien besitzen hisse senedine sahip olmak
Aktien besitzen {v} hisse senetleri sahibi olmak
Aktien einziehen {v} hisse senetlerini geri çekmek
Aktien emittieren {v} hisse senetlerini tahville çıkarmak
Aktien emittieren {v} hisse senetlerini tedavüle çıkarmak
Aktien hereinnehmen {v} hisse senetleri kabul etmek
Aktien in kleinen Mengen kaufen hisse senetlerini küçük miktarlarda almak
Aktien kaufen und verkaufen {sub} {pl} hisse senetlerini almak ve satmak
Aktien lombardieren hisse senedi karşılığı para vermek
Aktien manipulieren {v} hisse senetlerini manipule etmek
Aktien notieren hisse senetlerini kote etmek
Aktien notieren {v} hisse senetlerinin kur değerini belirlemek
Aktien notieren lassen hisse senetlerini kote ettirmek
Aktien sind gefallen {sub} {pl} hisse senetlerinin değeri düştü
0.002s