12 direkte Treffer gefunden für: gitmek


44 indirekte Treffer gefunden für: gitmek

Deutsch Türkisch
bestrebt zu gehen gitmek için çaba sarfediyor
er muss gehen gitmek zorunda
es steht Ihnen frei zu gehen gitmekte serbestsiniz
fortmüssen {v} gitmek zorunda olmak
gehen müssen {v} gitmek zorunda olmak
hinmüssen {v} gitmek zorunda olmak
ich war gerade dabei zu gehen gitmek için yola koyulmuştum
im Fortgehen begriffen gitmek üzere olan
losmüssen {v} gitmek zorunda olmak
mitgeben {v} [gab mit, hat mitgegeben] gitmekte olan birisine beraberin de götürmesi için bir şey vermek
muss fort gitmek zorundayım
Musst du gehen? gitmek zorundamısın?
Musst du gehen? gitmek mecburiyetindemisin?
sesshaft {adj} gitmek bilmeyen konuk
wegmüssen {v} [musste weg, hat weggemusst] gitmek zorunda olmak
wegwollen {v} gitmek istemek
wir waren dabei wegzugehen gitmek üzereydik
wir wollen gehen! gitmek istiyoruz!
abblitzen {v} işi bitirmeden çekip gitmek
abbrausen {v} [brauste ab, hat abgebraust] kaçıp gitmek
abbrausen {v} {ugs.} [brauste ab, hat abgebraust] gürültülü bit şekilde hızla gitmek
abdampfen {v} {ugs.} [Person] çekip gitmek
abduften {v} {ugs.} [duftete ab, hat abgeduftet] terkedip gitmek
Abendunterricht besuchen {v} akşam dersine gitmek
abfahren nach {v} …istikametine gitmek
abfliegen {v} uçup gitmek
abfließen {v} [floss ab, ist abgeflossen] akıb gitmek
abfließen {v} [Geld: floss ab, ist abgeflossen] yurdışına gitmek
abgießen {v} [goss ab, hat abgegossen] ergitmek
abhanden kommen {v} kaybolup gitmek
abhauen {v} {ugs.} defolup gitmek
abhauen {v} {ugs.} çekip gitmek
abkürzen {v} [Weg] kestirmeden gitmek
ablaufen {v} [Wasser: lief ab, ist abgelaufen] akıp gitmek
abnippeln {v} {ugs.} [sterben, Löffel abgeben] ölüp gitmek
abperlen {v} [Flüssigkeit: perlte ab, hat abgeperlt] ıslatmadan akıp gitmek
abrauschen {v} [rauschte ab, hat abgerauscht] hışır hışır ses çıkararak gitmek
abreisen nach {v} …a gitmek
abreisen nach {v} …e gitmek
abrichten {v} [Tier: richtete ab, hat abgerichtet] eğitmek
abschreiten {v} [schritt ab, ist abgeschritten] sert adımlarla çekip gitmek
abschwirren {v} [schwirrte ab, ist abgeschwirrt] ayrılıp gitmek
absegeln {v} [segelte ab, hat abgesegelt] yelkenli ile açılıp gitmek
abstreichen {v} [Vogel] uçup gitmek
0.002s