24 direkte Treffer gefunden für: temizleme


50 indirekte Treffer gefunden für: temizleme

Deutsch Türkisch
abklauben {v} [klaubte ab, hat abgeklaubt] temizlemek
abklären {v} [klärte ab, hat abgeklärt] temizlemek
Ablaufvorrichtung für waschlauge {sub} {f} temizleme çözeltisi boşaltma tertibatı
abputzen {v} [putzte ab, hat abgeputzt] temizlemek
die Abraumlokomotive {sub} {f} temizleme lokomotifi
abschwemmen {v} [schwemmte ab, hat abgeschwemmt] temizlemek
die Abtragungsurkunde {sub} {f} temizleme vesikası
aufklaren {v} temizlemek
aufputzen {v} [putzte auf, hat aufgeputzt] temizlemek
aufwaschen {v} [wusch ab, hat aufgewaschen] temizlemek
aushülsen {v} [hülste aus, hat ausgehülst] temizlemek
auskochen {v} [kochte aus, hat ausgekocht] temizlemek amacıyla kaynatmak
auskratzen {v} [kratzte aus, hat ausgekratzt] temizlemek
ausputzen {v} [putzte aus, hat ausgeputzt] temizlemek
die Ausputzmaschine {sub} {f} temizleme makinesi
der Ausräumapparat {sub} {m} temizleme sunii
ausspülen {v} [spülte aus, hat ausgespült] temizlemek
Ausspülungs- temizleme-
auswaschen {v} temizlemek
die Auswaschmethode {sub} {f} temizleme metodu
die Auswaschtinktur {sub} {f} temizleme sıvısı
der Äscher {sub} {m} temizlemek için kullanılan kimyevi madde
die Barte {sub} {f} temizleme silindiri döküntüsü
befreien {v} [säubern] temizlemek
bereinigen {v} [Angelegenheit] temizlemek
die Bereinigungen {sub} {pl} temizlemeler
blänken {v} [blänkte, hat geblänkt] temizlemek
die Bürste {sub} {f} temizleme fırçası
defäkieren {v} temizlemek
entschlacken [Körper] temizlemek
die Entschlackungskuren {sub} {pl} temizleme kürleri
entsorgen {v} temizlemek
fertigputzen {v} temizlemeği tamamlamak
frei präparieren {v} [Geologie] temizlemek
frei präparieren (Geologie) {v} temizlemek (yerbilim)
freipräparieren {v} temizlemek
Gerät zur Reinigung {sub} {n} temizleme aleti
klären {v} temizlemek
kutten {v} [Geologie] temizlemek
leicht zu reinigen temizlemesi kolay
läutern {v} temizlemek
löschen {v} temizlemek
Mindestfüllstand Spülflüssigkeit {sub} {m} temizleme suyunun en az doluluk seviyesi
der Pistonierkolben {sub} {m} temizleme pistonu
purgieren {v} temizlemek
purifizieren {v} temizlemek
das Purpurblatt {sub} {n} temizleme fırçası
das Purpurbrett {sub} {n} temizleme levhası
das Purpurbrett {sub} {n} temizleme şapkası
die Purpurbürste {sub} {f} temizleme fırçası
0.003s