Keine direkten Treffer gefunden für: verileri

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: verileri

Deutsch Türkisch
der Abruf {sub} {m} [von Daten] verileri çağırma
absichtliches Täuschen von Daten {sub} {f} verileri bilerek çarpıtma
Aufbereiten von Daten verileri hazırlamak
Aufbereitung der Daten verileri hazırlama
Auflistung von Daten {sub} {f} [Tabelle] verileri çizelge ile listeleme
Auswertung von Daten {sub} {f} verileri değerlendirme
beabsichtigte Einsichtnahme von Daten verileri inceleme niyeti
beabsichtigte Offenlegung von Daten verileri aҫıklama niyeti
Daten aktuell halten verileri güncel tutmak
Daten auf Diskette ablegen {v} verileri diske koymak
Daten aufarbeiten {v} verileri yeniden gözden geçirmek
Daten aufbereiten {v} verileri hazırlamak
Daten aufzeichnen verileri kaydetmek
Daten automatisch übertragen verileri otomatik olarak aktarmak
Daten erfassen verileri kayda geçirmek
Daten erheben verileri toplamak
Daten für die Statistik aufnehmen verileri istatistik için kaydetmek
Daten herbeiholen verileri tedarik etmek
Daten herunterladen verileri indirmek
Daten manipulieren {v} verileri manupule etmek
Daten markieren {v} verileri işaretlemek
Daten nicht auf Datenträger schreiben verileri veri taşıyıcıya yüklemek
Daten pflegen verileri yenilemek
daten rückladen verileri geri yüklemek
Daten sammeln verileri biriktirmek
Daten sichern verileri belleğe saklamak
Daten sicherstellen verileri emniyete almak
Daten verwalten verileri yönetmek
Daten vorlegen {v} verileri sunmak
Daten zerstören verileri bozmak
Daten zerstören verileri helak etmekk
Daten zerstören verileri yok etmek
Daten zerstören verileri ortadan kaldırmak
Daten übermitteln verileri devretmek
Daten übertragen verileri aktarmak
die Datenaufbereitung {sub} {f} verileri değerlendirme
das Datenfernauslesesystem {sub} {n} verileri uzaktan okuma sistemi
die Datenferneingabe {sub} {f} verileri uzaktan kayıt sistemi
die Datenpufferung {sub} {f} verileri ara belleğe kaydetme
der Datenpufferüberlauf {sub} {m} verileri ara belleği dolması
die Datenverarbeitung {sub} {f} [Computer] verilerin değerlendirilmesi
Durchsuchen von Daten {sub} {n} verileri aramak
elektronischer Austausch von Daten verilerin elektronik değişimi
Erfassung von Daten {sub} {f} verileri elde etme
Erfassung von Daten {sub} {f} verilerin toplanması
etwas hineintippen {v} [Daten, Text] verileri kaydetmek
gab Daten ein [er, sie, es ~] verileri girmişti
Gruppierung von Daten {sub} {f} verileri gruplaya ayırma
Herr der Daten {sub} {m} verilerin efendisi
kontinuierliche Übertragung von Daten {sub} {f} verileri sürekli nakletme
0.002s