13 direkte Treffer gefunden für: hesap


50 indirekte Treffer gefunden für: hesap

Deutsch Türkisch
der Abakus {sub} {m} hesap tahtası
abbuchen [Bankkonto] hesaptan çekmek
abbuchen {v} [buchte ab, hat abgebucht] hesaptan indirmek
abbuchen {v} [buchte ab, hat abgebucht] hesaptan kesmek
der Abbucher {sub} {m} hesaptan düşürücü
die Abbuchung {sub} {f} hesaptan düşme
Abbuchungs- hesaptan düşme-
abdisponieren {v} [Handel: disponierte ab, hat abdisponiert] hesaptan transfer etmek
abdisponieren {v} [Handel: disponierte ab, hat abdisponiert] hesaptan çekmek
abgehobener Betrag {sub} {m} hesaptan çekilmiş para miktarı
abgelegt [Rechenschaft] hesap vermiş
abgelegt hesap vermiş
abgerechnet hesaplanan
abgerechnet hesaplaşmış
abgerechnet hesaptan düşülmüş
abgerechnete Kosten {sub} {pl} hesaplanan madraflar
abgerechnete Menge {sub} {f} hesaplanmış miktar
abgerechnete Stunden {sub} {pl} hesaplanan saatler
abgerechnete Zahlen {sub} {pl} hesaplanan saatler
abgerechneter Betrag {sub} {m} hesaplanan meblağ
abgeschrieben hesaptan düşülmüş
abgeschriebenes Material {sub} {n} hesaptan düşülmüş malzeme
abgezogene Gebühren {sub} {pl} hesaptan düşülmüş harçlar
abgezählt [Mathematik] hesaptan çikarılmış
Abgleich der Konten {sub} {m} hesapları dengeleme
die Abhebebedingung {sub} {f} [Bank] hesaptan çekme şartı
der Abhebebetrag {sub} {m} [Bank] hesaptan çekilen miktar
abrechenbar {adj} hesaplanabilir
abrechenbare Zeit {sub} {f} hesaplanabilir zaman
abrechne [wenn ich~] hesaplayınca
das Abrechnen {sub} {n} hesaplaşma
abrechnen {v} [rechnete ab, hat abgerechnet] hesap görmek
abrechnen {v} [rechnete ab, hat abgerechnet] hesaplamak
abrechnen {v} [rechnete ab, hat abgerechnet] hesaplaşmak
abrechnen {v} [rechnete ab, hat abgerechnet] hesaptan düşmek
abrechnen {v} [rechnete ab, hat abgerechnet] hesaptan indirmek
abrechnend {adj} hesaplaşan
abrechnende Bank {sub} {f} hesaplayan banka
abrechnender Buchungskreis {sub} {m} hesaplayan muhasebe
Abrechner {v} hesaplayıcı
die Abrechnung {sub} {f} hesaplama
die Abrechnung {sub} {f} hesaplaşma
Abrechnung der Konten {sub} {f} hesapları denkleştirme
Abrechnung halten {v} hesap tutma
Abrechnung halten {v} hesaplaşmak
Abrechnung verschieben {sub} {f} hesaplamayı tehir etme
die Abrechnungen {sub} {pl} hesaplar
Abrechnungen frisieren {sub} {pl} hesaplarda gerçekleri maskelemek
Abrechnungen frisieren {sub} {pl} hesapları saptırmak
der Abrechnungmodus {sub} {m} hesap tarzı
0.002s