2 direkte Treffer gefunden für: einen


50 indirekte Treffer gefunden für: einen

Deutsch Türkisch
einen Anschlag ausführen bir baskın düzenlemek
einen Computer füttern {v} [Computer] bilgisayara data yüklemek
einen Computer füttern {v} bilgisayara data yüklemek
einen Tisch buchen {v} bir masa ayırtmak
einen Schaden ersetzen bir zararı ödemek
einen 10 Euroschein kleinmachen {v} 10 Avroluk kâğıt parayı bozmak
einen Abend verbringen {v} bir akşam geçirmek
einen Abgang machen [ugs.: abhauen] çekip gitmek
einen Abgang machen [ugs.: sterben] zıbarmak
einen Abgeordneten interviewen {v} bir milletvekili ile röportaj yapmak
einen Abguss machen {v} döküm yapmak
einen Absatz aus einem Buch streichen {v} kitaptan bir bendi çıkarmak
einen Absatz streichen {v} bir bendi çıkarmak
einen Absatz zitieren {v} bir bendi ziketmek
einen Absatz überspringen {v} bir bendi atlamak
einen Abschluss machen {v} [Schule] bitirme diploması almak
einen Abschluss mit Auszeichnung machen {v} takdirle ile bitirme diploması almak
einen Abstecher machen in {v} ...de/da kısa bir gezinti yapmak
einen Abszess öffnen {v} apseyi açmak
einen Abzug verlangen {v} kopyasını talep etmek
einen Anschnauzer kriegen {v} ağzının payını almak
einen akademischen Grad erlangen akademik ünvan sahibi olmak
einen akademischen Grad verleihen akademik ünvan vermek
einen Akku aufladen akümülatörü şarj etmek
einen Akku wiederaufladen akümülatörü yeniden şarj etmek
einen Akkumulator laden {v} akümülatörü şarj etmek
einen alten Brauch abschaffen eski bir adeti kaldırmak
einen alten Brauch beibehalten eski bir adeti devam ettirmek
einen anderen Kurs einschlagen başka bir rota takip tmek
einen anderen Maßstab anlegen başka bir ölçü koymak
einen anderen Weg einschlagen başka bir yol izlemek
einen Anfall bekommen sara tutmak
einen Anfall haben sara tutmak
einen Anfang machen bir başlangıç yapmak
einen Anführer wählen bir önder seçmek
einen Angestellten entlassen bir çalışanı işten atmak
einen Angriff abwehren bir saldırıya karşı savunma yapmak
einen Angriff abweisen bir saldırıyı defetmek
einen Angriff durchführen bir saldırı düzenlemek
einen Angriff führen bir saldırı yönetmek
einen Angriff vorantragen bir saldırıyı ilerletmek
einen Angriff zurückschlagen bir saldırıyı geri püskürtmek
einen Anhalter mitnehmen {ugs.} otostop yapan birini almak
einen Anlauf nehmen bir başlangıç yapmak
einen Annäherungsversuch bei jemandem machen birisi ile yakınlaşma denemesi yapmak
einen Anreiz bieten bir cazibe sunmak
einen Anruf entgegennehmen telefona çıkmak
einen Anruf tätigen telefon etmek
einen Anschlag abwehren bir baskını önlemek
einen Anschlag machen bir suikast yapmak
0.002s