9 direkte Treffer gefunden für: emeklilik


50 indirekte Treffer gefunden für: emeklilik

Deutsch Türkisch
Abfindung im Rentenfall {sub} {f} emeklilik tazminatı
Ablösung einer Rente {sub} {f} emeklilik bedelini ödeme
das Alterruhegeld {sub} {n} emeklilik maaşı
die Altersbezüge {sub} {pl} emeklilik maaşları
die Altersgrenze {sub} {f} emeklilik yaşı
die Altersrente {sub} {f} emeklilik aylığı
die Altersrenten {sub} {pl} emeklilik maaşları
der Altersrentenfonds {sub} {m} emeklilik fonu
das Altersruhegeld {sub} {n} emeklilik aylığı
Altersruhegeld beziehen emeklilik aylığı almak
die Alterssicherung {sub} {f} emeklilik sigortası
die Altersversorgung {sub} {f} [Rente] emeklilik aylığı
die Altersversorgung {sub} {f} [Rente] emeklilik maaşı
die Altersversorgung {sub} {f} emeklilik maaşı
Anpassung einer Rente {sub} {f} emeklilik maaşını ayarlama
Anspruch auf Pension {sub} {m} emeklilik hakkı
das Arbeitsruhegesetz {sub} {n} emeklilik yasası
Aufwendungen für Altersversorgung {sub} {pl} emeklilik hakkı için yapılan harcamalar
Bearbeitung eines Rentenantrags {sub} {f} emeklilik dilekçesini işleme alma
Beitrag für eine Pensionskasse {sub} {m} emeklilik kasası için aidat
Besteuerung der Renten {sub} {f} emeklilik maaşlarının vergilendirilmesi
Bezieher einer Rente {sub} {m} emeklilik maaşı alan
Bezieher von Ruhegehalt {sub} {m} emeklilik aylığı alan
das Pensionsalter erreichen emeklilik yaşına ulaşmak
Deckungsrückstellungen für Pension {sub} {pl} emeklilik için karşılama rezervleri
Deckungsrückstellungen für Pensionen emeklilikler için karşılama rezervleri
Dynamik der Renten emeklilik aylıklarında endeksleme
eine Pension beziehen {v} emeklilik maaşı almak
eine Rente beantragen {v} emeklilik için müracaat etmek
eine Rente beziehen {v} emeklilik maşı almak
Einzahlung in die Pensionskasse {sub} {f} emeklilik kasasına ödeme
Empfänger einer Pension {sub} {m} emeklilik aylığı alan
Entzug einer Rente {sub} {m} emeklilik maaşını geri alma
Herabsetzung des Rentenalters {sub} {f} emeklilik yaşını düşürme
Hypothek auf Rentenversicherungsbasis {sub} {f} emeklilik sigortası karşılığı ipotek
Höhe der Rente {sub} {f} emeklilik aylığı yüksekliği
im Ruhestand emeklilikte
im Ruhestand sein {v} emeklilikte olmak
individueller Sparplan zur Rentensicherung {sub} {m} emeklilik sigortasına bireysel tasarruf planı
Kapitalanlage auf dem Rentenmarkt {sub} {f} emeklilik piyasası değerlerine yatırım
die Kindererziehungszeit {sub} {f} emeklilik yasasınca tanınan çocuk eğitimi süresi
Kindererziehungszeiten [rentenrechtliche Anerkennung von] emeklilik yasasınca tanınan çocuk eğitimi süreleri
Kinderzuschüsse zu Renten {sub} {pl} emeklilik maaşına çocuk zamları
die Lebensrente {sub} {f} emeklilik maaşı
die Lebensrenten {sub} {pl} emeklilik maaşları
Meldebescheinigung für Rentenzwecke {sub} {f} Emeklilik işlemleri için ikamet belgesi
Meldebescheinigung für Rentenzwecke {sub} {f} Emeklilik işlemleri için oturma belgesi
die Pension {sub} {f} [Ruhegehalt] emeklilik ödeneği
der Pensionempfänger {sub} {m} emeklilik maaşı olan
die Pensionempfängerin {sub} {f} [weiblich] emeklilik maaşı olan
0.002s