3 direkte Treffer gefunden für: allzu

Deutsch Türkisch
allzu {adv} fazlasıyla
allzu {adv} pek çok
allzu {adv} çok

50 indirekte Treffer gefunden für: allzu

Deutsch Türkisch
allzu begeistert {adj} çok coşkulu
allzu bereit {adj} fazlasıyla hazır
allzu bereit {adj} çok razı
allzu bescheiden {adj} çok mütevazı
allzu bescheiden {adj} çok mazlum
allzu demütig {adj} çok alçak gönüllü
allzu einfach {adj} çok kolay
allzu früh {adj} çok erken
allzu gern {adj} çok istekli
allzu große Nachgiebigkeit {sub} {f} aşırı uysallık
allzu große Nachsicht {sub} {f} çok büyük hoşgörü
allzu hoch geschraubt oldukça yüksek vidalanmış
allzu häufig {adj} çok sık
allzu höflich {adj} çok nazik
allzu kritisch {adj} çok eleştirici
allzu kritische çok eleştiren
allzu lang {adj} çok uzun
allzu lange {adj} çok uzun
allzu optimistisch {adj} çok iyimser
allzu sehr {adv} fazla
allzu sehr {adv} fazlasıyla
allzu sehr {adv} oldukça fazla
allzu sehr {adv} pek ziyade
allzu sehr vereinfachen {v} çok kolaylaştırmak
allzu sehr vereinfachend çok kolaylaştıran
allzu sehr vertrauen {sub} {n} kendine fazla güvenme
allzu sehr vertrauen {v} kendine fazla güvenmek
allzu simpel {adj} çok basit
allzu spät {adj} çok geç
allzu viel {adj} fazlasıyla
allzu viel {adj} oldukça fazla
allzu viel {adj} pek ziyade
allzu viel {adj} çok fazla
allzu vorsichtig pek çok dikkatli
allzu weich {adj} çok yumuşak
allzu wörtlich {adj} çok direk
allzugroß {adj} çok büyük
allzuhäufig [alt] çok sık
allzulang [alt] çok uzun
allzumal {adj} hepsi
allzumal {adj} hepsi bir arada
allzumenschlich {adj} çok insancıl
allzuoft {adj} sık sık
allzuoft {adj} çok sık
allzusammen {adj} hepsi
allzusammen {adj} hepsi bir arada
allzusehr vertrauend çok itimat eden
die Allzuständigkeit {sub} {f} genel yetki
die Allzuständigkeit {sub} {f} her türlü yetki sahibi olma
allzuviel çok fazla
0.002s