5 direkte Treffer gefunden für: fiyat

Deutsch Türkisch
der Kurs {sub} {m} fiyat
der Preis {sub} {m} [Kauf] fiyat
teuer {adj} fiyat
der Wert {sub} {m} [Preis] fiyat
der Wert {sub} {m} fiyat

50 indirekte Treffer gefunden für: fiyat

Deutsch Türkisch
Abbau der Preisüberwachungsvorschriften {sub} {m} fiyat kontrol mekanizmalarını kaldırma
abbröckeln von Preisen fiyatların yavaş yavaş düşmesi
abdingen {v} [dingte ab, hat abgedungen] fiyatı pazarlıkla aşağı indirmek
abgeben {v} [Preis: gab ab, hat abgegeben] fiyat vermek
der Abgebotszuschlag {sub} {m} fiyat artışı
abgesenkter Mantel {sub} {m} fiyatı indirilmiş manto
abgesetzte Peripherie {sub} {f} [Computerperipherie] fiyatı indirilmiş çevre donanımı
Abnahme der Preise {sub} {f} fiyatların düşmesi
Abnahme des Preises {sub} {f} fiyatın düşmesi
abpreisen {v} [preiste ab, hat abgepreist] fiyat kırma
der Abschlag {sub} {m} fiyatın inmesi
die Abschläge {sub} {pl} fiyat indirimleri
Abwertung wegen Preisrisiko {sub} {f} fiyat risikosu nedeniyle
Anforderung einer Preisliste {sub} {f} fiyat listesi talep etme
Angleichung der Preise {sub} {f} fiyatları ayarlama
Angleichung Löhne an Preisniveau fiyat düzeyine göre ücretleri ayarlama
Anheben der Preise {sub} {n} fiyatları yükseltmek
Anhebung der Preise {sub} {f} fiyatları artırma
Anpassung der Preise {sub} {f} fiyatları uyarlama
das Anschreiben {sub} {n} [beim Angebot] fiyat bildirmek
ansteigen {v} [Preise] fiyat artmak
Anstieg der Preise {sub} {m} fiyatların artması
Anwendung von Vergünstigungen {sub} {f} fiyat düşüşlerini uygulama
anziehen {v} [zog an, hat angezogen] fiyatı yükselmek
Anziehen der Preise {sub} {n} fiyatların yükselmesi
Anziehen Preise fiyatların yükselmesi
die Arbitrage {sub} {f} fiyat farklılığı durumundan faydalanma
auf Baisse spekulieren fiyatların düşmesi ümidiyle işlem görmek
auf den halben Preis herabsetzen fiyatı yarı yarıya düşürmek
auf fallende Preise spekulieren fiyat düşmesini ummak
auf Hausse kaufen fiyatların yükselmesini bekleyerek almak
Aufhebung der Preiskontrolle {sub} {f} fiyat kontrolunun kaldırılması
Aufschlag auf den Preis {sub} {m} fiyatı artırma
Auftrag mit Preisbegrenzung {sub} {m} fiyatı sınırlı sipariş
Auftrag mit Preisbegrenzung fiyat sınırı olan sipariş
Aufwärtsbewegung der Preise {sub} {f} fiyatların yükselmesi
ausgepreist [er, sie, es hat~] fiyat etiketi koydu
ausgezeichnetes Muster fiyat konulmuş örnek
das Ausgleichsfonds {sub} {n} fiyat istikrar fonu
das Ausgleichslager {sub} {n} fiyat dalgalanmalarını azaltmak amacıyla stoklama
aushandeln {v} [handelte aus, hat ausgehandelt] fiyat üzerin görüşme yapmak
auspreisen {v} fiyatını etiketle belirtmek
Auswahl nach Preis {sub} {f} fiyata göre seçim
das Ausweichlager {sub} {n} fiyat dalgalanmalarını önlemek için depolama
Auswirkung auf die Preise {sub} {f} fiyatlara etkisi
auszeichnen {v} [zeichnete aus, hat ausgezeichnet] fiyat koymak
auszeichnen {v} [zeichnete aus, hat ausgezeichnet] fiyatlandırmak
auszeichnen {v} [zeichnete aus, hat ausgezeichnet] fiyatını belirtmek
die Auszeichnung {sub} {f} fiyat koyma
die Baderollen {sub} {pl} fiyat tabelaları
0.002s