2 direkte Treffer gefunden für: enflasyon

Deutsch Türkisch
die Geldentwertung {sub} {f} enflasyon
die Inflation {sub} {f} enflasyon

50 indirekte Treffer gefunden für: enflasyon

Deutsch Türkisch
Abbau der Inflation {sub} {m} enflasyonu düşürme
Absicherung gegen Inflation {sub} {f} enflasyona karşı emniyet
anti-inflationär enflasyona karşı
die Antiinflationspolitik {sub} {f} enflasyon karşıtı politika
antiinflationär {adj} enflasyona karşı
antiinflationäre Maßnahmen {sub} {pl} enflasyona karşı önlemler
Ausbreitung der Inflation {sub} {f} enflasyonun artması
Auswirkungen der Inflation {sub} {pl} enflasyonun etkileri
Beschleunigung der Inflation {sub} {f} enflasyonun hızlanması
die Inflation anheizen enflasyonu kızıştırmak
die Inflation aufhalten enflasyonu durdurmak
die Inflation ausgleichen enflasyonu dengelemek
die Inflation bekämpfen enflasyon ile mücadele etmek
die Inflation dämpfen enflasyonu azaltmak
die Inflation niedrig halten enflasyonu düşük tutmak
die Inflation senken enflasyonu düşürmek
die Inflation steigern enflasyonu yükseltmek
die Inflation stoppen enflasyonu durdurmak
die Entwertungsrücklage {sub} {f} enflasyon yedeği
fiktiver Gewinn {sub} {m} enflasyon karı
im gleichen Maße wie die Inflation enflasyon ile aynı ölçüde
Inflation abbremsen {v} enflasyonu frenlemek
Inflation anheizen {v} enflasyonu körüklemek
Inflation aufhalten {v} enflasyonu durdurmak
Inflation bekämpfen {v} enflasyonla mücadele etmek
Inflation deutlich bremsen {sub} {f} enflasyonu gözle görülür şekilde frenlemek
Inflation dämpfen {v} enflasyonu bastırmak
Inflation eindämmen {v} enflasyonu düşürmek
Inflation in Grenzen halten {sub} {f} enflasyonu sınırlamak
Inflation unter Kontrolle bekommen {v} enflasyonu kontrol altına almak
Inflation verursachen {v} enflasyona sebep olmak
Inflation zügeln {v} enflasyonu yenmek
die Inflationen {sub} {pl} enflasyonlar
inflationieren {v} enflasyona uğramak
inflationistisch [Handel] enflasyona yol açan
inflationistisch [Handel] enflasyonist
inflationistische Kräfte enflasyoncu güçler
inflationistische Tendenz {sub} {f} enflasyon eğilimi
inflationistische Tendenzen {sub} {pl} enflasyon eğilimleri
inflationsanfällig {adj} enflasyona karşı hassas
die Inflationsanfälligkeit {sub} {f} enflasyona karşı hassasiyet
inflationsangepasste Rente {sub} {f} enflasyona ayarlanan emeklilik maaşı
die Inflationsangst {sub} {f} enflasyon korkusu
der Inflationsausgleich {sub} {m} enflasyondan oluşan zararı karşılama
inflationsbedingt {adj} enflasyona bağlı
inflationsbedingtes Steuermehraufkommen {sub} {pl} enflasyondan dolayı fazla vergi toplanması
die Inflationsbefürchtung {sub} {f} enflasyon endişesi
die Inflationsbekämpfung {sub} {f} enflasyonla mücadele
das Inflationsbekämpfungsprogramm {sub} {n} enflasyonla mücadele paketi
das Inflationsbekämpfungsprogramm {sub} {n} enflasyonla mücadele programı
0.002s