13 direkte Treffer gefunden für: Abfluss


50 indirekte Treffer gefunden für: Abfluss

Deutsch Türkisch
Abfluss der Späne {sub} {m} talaş kanalı
Abfluss der Tränenflüssigkeit {sub} {m} göz yaşları akma kanalı
Abfluss ist verstopft {sub} {m} kanal tıkalı
Abfluss reinigen {v} kanalı temizlemek
Abfluss von Geld para akışı
Abfluss von Geld paranın akarak azalması
Abfluss von Geld paranın azalması
Abfluss von Geld ins Ausland paranın yurtdışına akması
Abfluss von Geld ins Ausland paranın yurtdışına akışı
Abfluss von Geld ins Ausland paranın yurtdışına kaçması
Abfluss von Kapital {sub} {m} sermaye akımı
Abfluss überschüssiger Nährstoffe {sub} {m} fazla besin maddelerinin dışarı atılması
die Abflussarmatur {sub} {f} akıtma armatürü
die Abflussarmatur {sub} {f} akıtma düzeni
die Abflussaufteilung {sub} {f} kanal bölümü
der Abflussbecken {sub} {m} akıtma havuzu
der Abflussbeiwert {sub} {m} akma emsali
der Abflussbeiwert {sub} {m} akım emsali
die Abflussberechnung {sub} {f} akma hesabı
die Abflussbeschleunigung {sub} {f} akım hızlandırılması
die Abflussbildung {sub} {f} akım oluşumu
der Abflussboden {sub} {m} akım tabanı
die Abflussdaten {sub} {pl} akım verileri
der Abflussdruck {sub} {m} akım basıncı
der Abflusseinlauf {sub} {m} çıkış yeri
die Abflussfülle {sub} {f} akım dolgunluğu
die Abflussfülle {sub} {f} akım yoğunluğu
die Abflussganglinie {sub} {f} akım çıkış hattı
das Abflussgebiet {sub} {n} akış bölgesi
das Abflussgebiet {sub} {n} drenaj bölgesi
die Abflussgeschwindigkeit {sub} {f} [Flüssigkeit] sıvının akış hızı
die Abflussgeschwindigkeit {sub} {f} boşalma hızı
das Abflussgitter {sub} {n} akış ızgarası
das Abflussgitter {sub} {n} boşalma ızgarası
der Abflussgraben {sub} {m} akıtma kuyusu
der Abflussgraben {sub} {m} drenaj kuyusu
die Abflussgrube {sub} {f} boşalma kuyusu
der Abflusshahn {sub} {m} akım musluğu
der Abflusshahn {sub} {m} boşalma musluğu
der Abflusshahn {sub} {m} boşaltma musluğu
die Abflusshöhe {sub} {f} akış yüksekliği
das Abflussjahr {sub} {n} su yılı
der Abflusskanal {sub} {m} [Turbine, Wasserrad] akım kanalı
der Abflusskanal {sub} {m} akma kanalı
der Abflusskanal {sub} {m} boşalma kanalı
der Abflusskanal {sub} {m} deşarj kanalı
die Abflusskapazität {sub} {f} akma kapasitesi
der Abflusskoeffizient {sub} {m} akış kat sayısı
der Abflusskoeffizient {sub} {m} akış katsayısı
der Abflusskühler {sub} {m} akış soğutucu
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu