Keine direkten Treffer gefunden für: birinin

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: birinin

Deutsch Türkisch
abgelöst birinin işini yada görevini devralmış
abkaufen {v} [glauben: kaufte ab, hat abgekauft] birinin söylediğine aldanmak
abkaufen {v} [glauben: kaufte ab, hat abgekauft] birinin söylediğine inanmak
alles an jemandem lieben {v} birinin her şeyini/her halini sevmek
an jemandem dranbleiben {v} birinin peşinden ayrılmamak
andere Saiten aufziehen {v} birinin anlayacağı dilde konuşmak
angehören {v} birinin malı olmak
anheimfallen {v} [Juristisch] birinin kullanma yetkisine girmek
anklagen {v} [Rechtswissenschaft] birinin aleyhine dava açmak
anklopfen {v} {ugs.} birinin fikrini almak
auf Ehre einer Person fluchen birinin namusuna sövmek
auf Ehre einer Person fluchen birinin ırzına sövmek
auf jemanden Einfluss ausüben birinin üzerinde etkisi olmak
auf jemanden hören birinin sözünü dinlemek
auf jemanden losgehen birinin üstüne yürümek
auf jemanden tippen {v} birinin olduğunu sanmak
auf jemandes Seite stehen [figürlich] birinin tarafında olmak
aufbauen {v} [(ugs.) sich in bestimmter Haltung, an einer bestimmten Stelle meist vor jemanden hinstellen] birinin önüne dikilmek
aus jemandes Sicht birinin bakış açısından
das Bauchgefühl {sub} {n} birinin içindeki his
bei jemandem bleiben {v} birinin yanında kalmak
bei jemandem bleiben {v} birinin yanında oturmak
bei jemandem einen Stein im Brett haben birinin gözünde olmak
bei jemandem gut Wetter machen birinin gönlünü yapmak
bei jemandem unten durch sein birinin gözünden düşmek
beistehen {v} [stand bei, hat beigestanden] birinin hakkını savunmak
bevormunden {v} [jemanden ~] birinin başına kâhya kesilmek
der Deszendent {sub} {m} birinin soyundan gelen
die Deszendenz {sub} {f} [Astrologie] birinin soyundan gelme
Ehre einer Person beflecken birinin namusunu lekelemek
die Ehrensalve {sub} {f} birinin onuruna top atışı yaparak selama durmaa
ein Foto von jemandem machen birinin bir fotoğrafını çekmek
ein gutes Wort für jemanden einlegen birinin lehinde konuşarak aracılık etmek
ein schlechtes Licht auf jemanden werfen birinin adı kötüye çıkmak
ein Schüler von jemandem sein birinin öğrencisi olmak
ein Spielball in jemandes Hand sein birinin elinde oyuncak olmak
ein Wort in jemandes Ohr birinin kulağına bir kelime
jemanden fest im Griff Haben {v} birinin hakkında kontrol sahibi olmak
einfühlen {v} [sich] birinin ruhsal durumunu anlayabilmek
einspringen {v} [für jemanden ~] birinin yerine görmek
einspringen {v} [für jemanden ~] birinin yerine yardım amacıyla görmek
einspringen {v} birinin yerine görmek
einspringend {adj} birinin yerine gören
erben {v} birinin özelliklerini almak
das Ersuchen {sub} {n} [auf jemandes ~] birinin isteği üzerine
es auf jemanden abgesehen haben [böse Absicht] birinin canına kastetmek
die Feststellung {sub} {f} [Personalien] birinin kimliğini tespit etmek
für jemanden Partei ergreifen {v} birinin tarafını tutmak
für jemanden sprechen {v} [zu Gunsten] birinin lehinde konuşmak
gegen jemanden ein reiner Waisenknabe sein {v} birinin yanında solda sıfır kalmak
0.003sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu