12 direkte Treffer gefunden für: Abschluss


50 indirekte Treffer gefunden für: Abschluss

Deutsch Türkisch
Abschluss auf rein geschäftlicher Grundlage {sub} {m} satış ilkesinde sözleşme
Abschluss Bücher muhasebe defterlerinin kapanması
Abschluss der Bücher {sub} {m} [Handel] muhasebe defterlerinin kapanması
Abschluss der Bücher {sub} {m} hesapların kapanması
Abschluss der Durchschaltung {sub} {m} direk bağlantı sonu
Abschluss der Haushaltskonten {sub} {m} bütçe kontolarının kapanması
Abschluss der Konten {sub} {m} banka hesaplarının kapanması
Abschluss der Rechnung {sub} {m} hesabı neticelendirme
Abschluss der Universität London {sub} {m} londra üniversitesini bitirme
Abschluss des Auftrages {sub} {m} vazifenin sona ermesi
Abschluss des Finanzjahres {sub} {m} mali yılı kapatma
Abschluss des Geschäftsjahres dönem sonu bilançosu
Abschluss des Geschäftsjahres faaliyet yılını kapama
Abschluss des Geschäftsjahres hesap yılını kapama
Abschluss des Haushaltsjahres bütçe yılını kapama
Abschluss des Vertrages {sub} {m} anlaşmanın sonuçlandırılması
Abschluss durch Zuruf {sub} {m} alkışla bitme
Abschluss einer Rechnung bir hesabın kapanması
Abschluss einer Rechnung {sub} {m} bir hesabı neticelendirme
Abschluss einer Vereinbarung {sub} {m} sözleşmeyi sonuca bağlama
Abschluss einer Versicherungspolice {sub} {m} bir sigorta poliçesi kayıtlama
Abschluss eines Geschäfts {sub} {m} alış veriş anlaşması
Abschluss eines Geschäfts {sub} {m} ticaret anlaşması
Abschluss eines Kanals {sub} {m} kanalı kapatma
Abschluss eines Kaufvertrages satış akdi
Abschluss eines Studiums mezuniyet
Abschluss eines Vertrags {sub} {m} anlaşmayı neticelendirme
Abschluss erzielen akit yapmak
Abschluss erzielen {v} anlaşmaya varmak
Abschluss erzielen {v} sözleşme yapmak
Abschluss in Literaturwissenschaft {sub} {n} edebiyat bölümünü bitirme
Abschluss in Medizin {sub} {m} tıp bölümünü bitirme
Abschluss in Rechtswissenschaften {sub} {m} hukuk bölümünü bitirme
Abschluss in Theologie {sub} {m} ilâhiyat bölümünü bitirme
Abschluss machen bitirmek
Abschluss machen mezun olmak
Abschluss mit Bestätigungsvermerk derkenar tasdikli finansal tablo
Abschluss nach nationalem Recht {sub} {m} milli kanuna göre bitirme
Abschluss von Ausbildung {sub} {m} meslek eğitimini bitirme
Abschluss von Deckungsgeschäften {sub} {m} karşılık işlemini neticeye bağlama
Abschluss zu einem festen Verkaufspreis {sub} {m} sabit bir fiyata anlaşma
der Abschlussagent {sub} {m} sigorta temsilcisi
die Abschlussakte {sub} {f} sonuç dosyası
die Abschlussanforderung {sub} {f} [Ausbildung] talep edilen diploma derecesi
die Abschlussanmeldung {sub} {f} kapanış bildirisi
die Abschlussanweisung {sub} {f} bitim emri
die Abschlussarbeit {sub} {f} bitirme imtihanı
die Abschlussarbeit {sub} {f} bitirme tezi
die Abschlussarbeit {sub} {f} mezuniyet çalışması
die Abschlussarbeiten {sub} {pl} bitirme imtihanları
0.003sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu