7 direkte Treffer gefunden für: ile


50 indirekte Treffer gefunden für: ile

Deutsch Türkisch
Abfrage der Sprachbox {sub} {f} iletişim kutusundan bilgi edinme
abführen {v} [Abwasser] iletmek
abgeben {v} [Leistung: gab ab, hat abgegeben] iletmek
ableitbare Energie {sub} {f} iletilebilir enerji
die Ableitbarkeit {sub} {f} iletilebilirlik
ableiten {v} [Spannung: leitete ab, hat abgeleitet] iletmek
der Ableiter {sub} {m} iletici
der Ableiter {sub} {m} iletken
Ableiter ansprechen {v} iletkeni uyarmak
der Ableiterwiderstand {sub} {m} iletken direnci
ableitet iletir
die Ableitfähigkeit {sub} {f} iletme kabiliyeti
die Ableitkennlinie {sub} {f} iletme karekteristiği
der Ableitkondensator {sub} {m} iletici kondansatör
die Ableitrolle {sub} {f} iletme rolü
die Ableitungen {sub} {pl} iletkenler
Ableitungs- iletme-
die Ableitungselektrode {sub} {f} iletim elektrodu
Ableitungskabel iletme teli
der Ableitungskoeffizient {sub} {m} iletme katsayısı
die Ableitungskomplexität {sub} {f} iletme karmaşıklığı
die Ableitungskonstante {sub} {f} iletme sabitesi
die Ableitwärmeströme {sub} {f} iletim ısısı akımları
Abstand in Vorwärtsrichtung {sub} {m} ileriye doğru mesafe
Abstandhalter für Bündelleiter {sub} {m} iletici demeti klavuz teli
Abteilung Kommunikation {sub} {f} iletişim bölümü
der Adernschluss {sub} {m} iletken sonu
die Adernunterbrechungen {sub} {pl} iletken kopukluğu
die Adernvertauschung {sub} {f} iletken değişikliği
die Aderpresse {sub} {f} iletken presi
das Aderpressen {sub} {n} iletken presleme
die Aderschlußüberwachung {sub} {f} iletken sonu denetimi
der Aderstreifen {sub} {m} iletken şeridi
die Aderumhüllung {sub} {f} [Kabel] iletken kaplaması
die Admittanzmatrix {sub} {f} iletim matrisi
die Admittanzmatrize {sub} {f} iletme matrisi
afferente Faser iletici lifler
afferente Nervenfaser {sub} {f} iletici sinir lifi
afferenter Nerv {sub} {m} iletici sinir
afferentes Neuron {sub} {n} iletici nöron
afferentes Neuron {sub} {n} iletici sinir hücresi
die Afferenz {sub} {f} iletici
alle künftigen Einträge ilerideki tüm kayıtlar
am Fortschritt teilnehmen {v} ilerlemeye katılmak
an einem der nächsten Tage ileriki bir günde
an einem toten Punkt beharren {v} ilerleyememek
die Angabe {sub} {f} ileri sürme
der Anmarsch {sub} {m} ilerleyiş
die Anmärsche {sub} {pl} ilerleyişler
anterograde Amnesie {sub} {f} ileriye yönelik bellek yitimi
0.002s