2 direkte Treffer gefunden für: hayvan

Deutsch Türkisch
das Tier {sub} {n} hayvan
das Vieh {sub} {n} [kein Pl.: abwertend: Tier] hayvan

77 indirekte Treffer gefunden für: hayvan

Deutsch Türkisch
die Abdeckerei {sub} {f} hayvan leşlerinin veya kadavralarının yok edildiği yer
abfüttern {v} [fütterte ab, hat abgefüttert] hayvana yem vermek
abjochen {v} hayvanın boyunduruğunu çıkarmak
abpräparieren {v} hayvanın içine doldurmak
abrichten von Tieren {v} hayvanları eğitme
abweiden {v} hayvan otlatmak
das Abzeichen {sub} {n} hayvanda işaret
affengeil hayvanlarla ilgili televizyon dizisinin adı
das Affenhaus {sub} {n} [Zoo] hayvanat bahçesinde maymuna göre yapılmış ev
die Aktinobazillose {sub} {f} hayvanlarda görülen basil
allopatrisch {adj} hayvanlarda yaşam çevrelerinin çakışmaması
die Allotriophagie {sub} {f} hayvanların olur olmaz şeyleri yemeleri
als Tier erscheinen {v} hayvan görünüşlü olarak görünmek
Angst vor Fellberührung von Tierfell {sub} {f} hayvan derisine dokunmaktan korkma
animal {adj} hayvansal
animale Tendenz {sub} {f} hayvanca eğilim
animalisch {adj} hayvan gibi
animalisch {adj} hayvanca
animalisch {adj} hayvancasına
animalisch {adj} hayvani
animalisch {ugs.} hayvani
animalische Bedürfnisse {sub} {pl} hayvani gereksinimler
das Animalisieren {sub} {n} hayvanileştirmek
der Animalismus {sub} {m} hayvanları kutsal kılmak
die Animalität {sub} {f} hayvani yaratık
Anlage für die Tierhaltung {sub} {f} hayvan besleme tesisi
anlegen {v} [legte an, hat angelegt] hayvan bağlamak
anlegen {v} [legte an, hat angelegt] hayvan zincirlemek
die Anpaarung {sub} {f} hayvan çiftleştirme
anschirren {v} [Pferd] hayvana koşum vurmak
anschirrend {adj} hayvana koşum vuran
auffüttern {v} hayvan beslemek
ausmelken {v} hayvanın tüm sütünü sağmak
ausstopfen {v} hayvanın içini doldurmak
die Äsung {sub} {f} hayvan otlaması
der Balg {sub} {m} hayvan derisi
der Balg {sub} {m} hayvan pöstekisi
bespannend {adj} hayvan koşan
bestialisch {adj} hayvanca
der Bestialismus {sub} {m} hayvanlarla cinsel ilişkide bulunma isteği ve eylemi
die Bestialität {sub} {f} hayvan gibi davranma
die Bestialität {sub} {f} hayvanlık
der Biom {sub} {m} hayvan ve bitki yaşam alanı
das Brandeisen {sub} {n} hayvana damga vurmada kullanılan demir kalıp
der Bregen {sub} {m} [nordd.] hayvan beyni
brutal {adj} hayvanca
brutal {adj} hayvani
die Brutalität {sub} {f} hayvanlık
der Brägen {sub} {m} hayvan beyni
Buckel bei Tieren {sub} {m} hayvan hörgücü
der Bullenmarkt {sub} {m} hayvan pazarı
der Aasfresser {sub} {m} leş yiyici hayvan
abgesetztes Tier {sub} {n} uzaklaştırılmış hayvan
der Adler {sub} {m} [als Wappentier] arslandan sonra ikinci sıklıkta arma olarak kullanılan hayvan
das Aguti {sub} {n} kemirgenler cinsinden bir hayvan
das Alpaka {sub} {n} lama cinsinden bir hayvan
der Ameisenbär {sub} {m} karınca yiyen hayvan
die Ameisenbären {sub} {pl} karınca yiyen hayvan
das Amphibium {sub} {n} hem suda hem karada yaşayan hayvan
die Amöbe {sub} {f} tek hücreli hayvan
ansteckungsverdächtiges Geflügel {sub} {n} hastalık geçme tehlikesi olan kabatlı hayvan
ansteckungsverdächtiges Tier {sub} {n} hastalık geçme tehlikesi olan hayvan
der Anthropomorphe {sub} {m} insansı hayvan
das Aufzuchttier {sub} {n} yetiştirme hayvan
der Baumbewohner {sub} {m} ağaçta yaşayan hayvan
das Baumtier {sub} {n} ağaçta yaşayan hayvan
die Bestie {sub} {f} vahşi hayvan
das Beuteltier {sub} {n} keseli hayvan
das Beutetier {sub} {n} avlanan hayvan
der Bilch {sub} {m} [Schlafmaus] bir kemirgen hayvan
das Braunvieh {sub} {n} kahverengi hayvan
bärenartiges Tier {sub} {n} ayı türünden hayvan
das Tier in ihm içindeki hayvan
das Decktier {sub} {n} damızlık hayvan
der Edentaten {sub} {m} dişsiz veya az dişli memeli hayvan
ein großes Tier büyük bir hayvan
der Einzeller {sub} {m} tek hücreli hayvan
0.004s