11 direkte Treffer gefunden für: Anleihe


50 indirekte Treffer gefunden für: Anleihe

Deutsch Türkisch
Anleihe auflegen {v} borçlanma senetleri ihraç etmek
Anleihe aufnehmen {v} akdetmek
Anleihe aufnehmen {v} borçlanmak
Anleihe bedienen {v} borçlanma senetleri kullanmak
Anleihe begeben {v} borçlanma senetleri ihraç etmek
Anleihe der öffentlichen Hand kamu borçlanma senedi
Anleihe konsolidieren {v} borçlanma senedini konsolide etmek
Anleihe konsolidieren {v} borçlanmayı paraya çevirmek
Anleihe konsolidieren {v} istikrazi paraya çevirmek
Anleihe kündigen {v} borcun ödenmesini istemek
Anleihe kündigen {v} borçlanmanın feshini bildirmek
Anleihe kündigen {v} istikrazın feshini bildirmek
Anleihe mit Endfälligkeit {sub} {f} vade sonu toptan ödenecek bono
Anleihe mit Höchstzinssatz {sub} {f} en yüksek faiz oranlı tahvil
Anleihe mit Indexklausel {sub} {f} endeksleme şartı ile tahvil
Anleihe mit Indexklausel {sub} {f} endeksleme kaydı ile tahvil
Anleihe mit Kurs unter Nennwert iskontolu borçlanma senedi
Anleihe mit Kündigungsrecht {sub} {f} fesih hakkı olan tahvil
Anleihe mit Optionsscheinen {sub} {f} rehinli bono
Anleihe mit Optionsscheinen {sub} {f} varantlı borçlanma senedi
Anleihe mit Schrottwert {sub} {f} hurda değerine borçlanma senedi
Anleihe mit variablem Zinssatz {sub} {f} değişken faizli borçlanma senedi
Anleihe mit variabler Verzinsung {sub} {f} değişken faizli borçlanma senedi
Anleihe mit vorzeitigem Rückgaberecht {sub} {f} zamanından önce geri verme hakkı olan tahvil
Anleihe mittlerer Laufzeit {sub} {f} orta uzunlukta vadeli bono
Anleihe ohne Begrenzung des Gesamtbetrages {sub} {f} açık uçlu borçlanma senedi
Anleihe plazieren {v} borçlanma senedini plase etmek
Anleihe tilgen {v} borcu ödemek
Anleihe tilgen {v} borçlanmayi itfa etmek
Anleihe tilgen {v} istikrazi itfa etmek
Anleihe zeichnen {v} borçlanma senedine abone olmak
Anleihe öffentlichen Hand kamu borçlanma senedi
die Anleiheablösung {sub} {f} borcun ödenmesi
die Anleiheablösung {sub} {f} borç itfası
die Anleiheausgabe {sub} {f} borçlanma senedi çıkarma
die Anleiheausstattung {sub} {f} borç alma koşulu
die Anleiheausstattung {sub} {f} borçlanma koşulu
der Anleihebedarf {sub} {m} borçlanma gereksinmesi
die Anleihebedingungen {sub} {pl} borç alma koşulları
die Anleihebedingungen {sub} {pl} borçlanma koşulları
der Anleihebestand {sub} {m} tahvil mevcudiyeti
die Anleihebewertung {sub} {f} tahvil değerlendirmesi
der Anleihedienst {sub} {m} tahvil s
die Anleiheemission {sub} {f} bono emisyonu
die Anleiheemission {sub} {f} tahvil emisyonu
die Anleiheemissionen {sub} {pl} tahvil emisyonları
der Anleiheertrag {sub} {m} borçlanma getirisi
der Anleiheertrag {sub} {m} istikraz getirisi
der Anleihefond {sub} {m} tahvil fonu
die Anleihefonds {sub} {pl} tahvil fonları
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu