8 direkte Treffer gefunden für: Anfang


50 indirekte Treffer gefunden für: Anfang

Deutsch Türkisch
Anfang ... ... başında
Anfang April {sub} {m} nisan başında
Anfang der Kette {sub} {f} zincirin başı
Anfang der Saison {sub} {m} sezon başı
Anfang der Seereise {sub} {m} deniz seyahatinin başlangıcı
Anfang der Verjährung [Rechtswissenschaft] zaman aşımı başlangıcı
Anfang der Verjährung zaman aşımı başlangıcı
Anfang der Zeile {sub} {m} satır başı
Anfang des 20. Jahrhunderts {sub} {m} yüzyılın başı
Anfang des Absatzes {sub} {m} paragraf başı
Anfang des Geschäftsjahres {sub} {m} dönem başı
Anfang des Jahres {sub} {m} Yılbaşı
Anfang des Jahres {sub} {m} yılın başlangıcı
Anfang des Monats ayın başı
Anfang des Textes {sub} {m} metin başlangıcı
Anfang einer Brief {sub} {m} mektup başlangıcı
Anfang einer Schicht {sub} {m} vardiye başlangıcı
Anfang Januar ocak başı
Anfang Juli temmuz başı
Anfang März martın başında
Anfang November kasım başı
Anfang Text metin başı
Anfang und Ende des Tages günün başı ve sonu
die Anfangadresse {sub} {f} başlangıç adresi
der Anfangbestand {sub} {m} başlangıç miktarı
der Anfangbuchstabe {sub} {m} baş harfi
anfangen [machen, tun] teşebbüs etmek
anfangen {v} [fing an, hat angefangen] girişmek
anfangen {v} [fing an, hat angefangen] tutuşmak
anfangen {v} [fing an, istangefangen] başlamak
anfangen, wieder~ {v} tekrar başlamak
anfangen wollen {v} başlamak istemek
anfangen zu arbeiten {v} çalışmaya başlamak
anfangen zu bluten {v} kanamaya başlamak
anfangen zu studieren {v} yüksek okula başlamak
anfangen zu studieren {v} yüksek tahsile başlamak
anfangen zu studieren {v} ders çalışmaya başlamak
anfangen zu wirken {v} [Drogen] etkisini göstermeğe başlamak
anfangen, etwas zu tun {v} bir şey yapmağa başlamak
anfangend {adj} yeni başlayan
anfangs {adj} önceden
anfangs {adv} başlangıçta
anfangs {adv} evvela
anfangs {adv} ilk önce
anfangs {adv} ilkin
anfangs {adv} önceleri
Anfangs- ilk
Anfangs- iptidaî
die Anfangsadresse {sub} {f} [EDV] başlangıç adresi
die Anfangsanfälligkeit {sub} {f} başlangıç hassalığı
0.002s