11 direkte Treffer gefunden für: Grad


50 indirekte Treffer gefunden für: Grad

Deutsch Türkisch
Grad an Genauigkeit {sub} {m} doğruluk derecesi
Grad an Kontrolle {sub} {m} kontrol derecesi
Grad an Qualität {sub} {m} kalite derecesi
Grad der Arbeitslosigkeit {sub} {m} işsizlik derecesi
Grad der Arbeitslosigkeit {sub} {m} işsizlik düzeyi
Grad der Behinderung {sub} {m} sakatlık derecesi
Grad Celcius {sub} {m} Celcius derecesi
Grad Celcius {sub} {m} santigrad
Grad Celsius {sub} {m} derece
Grad der Abhängigkeit {sub} {m} bağımlılık derecesi
Grad der Abweichung {sub} {m} sapma derecesi
Grad der Armut {sub} {m} fakirlik derecesi
Grad der Automatisierung {sub} {m} otomatikleşme derecesi
Grad der Computerisierung {sub} {m} bilgisayara geçiş derecesi
Grad der Fähigkeiten {sub} {m} beceriler derecesi
Grad der Genauigkeit {sub} {m} doğruluk derecesi
Grad der gerichteten Reflexion {sub} {f} düzgün yansıtma çarpanı
Grad der gerichteten Transmission {sub} {f} düzgün geçirme çarpanı
Grad der gestreuten Reflexion {sub} {f} yayınık yansıtma çarpanı
Grad der gestreuten Transmission {sub} {f} yayınık geçirme çarpanı
Grad der Intimität {sub} {m} samimiyet derecesi
Grad der Invalidität {sub} {m} malullük derecesi
Grad der Kopplung {sub} {m} bağlama direnci
Grad der Mechanisierung {sub} {m} mekanikleştirme derecesi
Grad der Nutzung {sub} {m} yararlanma derecesi
Grad der Priorität {sub} {m} öncelik derecesi
Grad der Regelmässigkeit {sub} {m} düzenlilik derecesi
Grad der Tauglichkeit {sub} {m} işe yararlık derecesi
Grad der Unregelmässigkeit {sub} {m} düzensizlik derecesi
Grad der Verlässlichkeit {sub} {m} güvenirlik derecesi
Grad der Verunreinigung {sub} {m} kirlilik derecesi
Grad der Verwandtschaft {sub} {m} akrabalık derecesi
Grad der Wahrscheinlichkeit {sub} {m} alasılık derecesi
Grad der Zentralisierung {sub} {m} merkezileştirme derecesi
Grad des Fortschreitens {sub} {m} ilerleme derecesi
Grad des Widerstandes im Aufprallmoment {sub} {m} çarpma anında direnç derecesi
Grad des Widerstands gegen die Wucht des Aufpralls {sub} {m} çarpma şiddetine karşı direnç derecesi
Grad deutsche Härte {sub} {m} Alman sertlik derecesi
Grad Fahrenheit {sub} {m} Fahrenhayt derecesi
Grad Kelvin {sub} {m} Kelvin derecesi
Grad unter Null {sub} {m} sıfır altı derce
grad- derece-
das Grad-Zeichen {sub} {n} derece işareti
die Gradation {sub} {f} dereceleme
die Gradation {sub} {f} derecelere ayırma
die Gradation {sub} {f} kerteleme
die Gradation {sub} {f} tedriç
der Gradationsfehler {sub} {m} dereceleme hatası
die Gradationskurve {sub} {f} dereceleme eğrisi
der Gradationsrückgang {sub} {m} derecelenme kaybı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu