22 direkte Treffer gefunden für: eski


50 indirekte Treffer gefunden für: eski

Deutsch Türkisch
das Abflämmen {sub} {n} [Beschichtung] eski boyaları çıkarmak için ısıtmak
abgebraucht {adj} eskimiş
abgedroschen {adj} eskimiş
abgefahrener Reifen {sub} {m} eskimiş tekerlek
abgegriffen eskimiş
abgegriffene Münze {sub} {f} eskimiş madenî para
abgelegte Kleider {sub} {pl} eski elbiseler
abgenutzte Banknoten {sub} {pl} eskimiş banknotlar
abgenutztes Exemplar {sub} {n} eskimiş numune
abgenutztes Exemplar {sub} {n} eskimiş nüsha
abgetragen {adj} [Kleidung] eskimiş
abgetragen [Kleidung] eskimiş
abgetragene Bücher eski kitaplar
abgetragene Jacke {sub} {f} eskimiş ceket
abgetragene Kleider {sub} {pl} eskimiş elbiseler
abgetragene Kleidung {sub} {f} eskimiş elbise
abgetragene Schuhe {sub} {pl} eskimiş ayakkabılar
abgetragener Mantel {sub} {m} eski püskü manto
abgewetzt eskitilmiş
der Ablassbrief {sub} {m} eskiden ağaç veya bakır üzerine yapılan baskı
abnutzen {v} [sich] eskimek
die Abnutzung {sub} {f} eskime
der Abnutzungsausfall {sub} {m} eskiyip eksilme
die Abnutzungsquote {sub} {f} eskime payı
Abschreibung für Abnutzung {sub} {f} eskime amortismanı
Absetzung für Abnutzung {sub} {f} [beim Finanzamt] eskime nedeniyle vergiden düşme
abtragen {v} [Klamotten] eskitmek
abtragen {v} [Kleidung] eskitmek
abwracken {v} [Schiff] eskimiş gemiyi parçalamak
das Abwrackschrott {sub} {n} [Schiff] eskimiş geminin parçaları
das Acetylphenetidin {sub} {n} [C. 10. H. 13. NO. 2] eskiden ateş düşürmede kullanılan ilaç
die Acheuleen {sub} {pl} eski çağda taş kırma aletleri
der Achäer {sub} {m} eski bir yunan halk grubu
das Aderlassmesser {sub} {n} eskiden kan alma bıçağı
die Affenfaust {sub} {f} [Knoten] eskiden gemicilikte kullanılan hız ölçüsü
das Agarizin {sub} {n} eskiden ter azaltıcı olrak kullanılan bir ilaç
Al Gore {sub} {m} Eski Amerikan CumhurbaşkanıBusch‚a karşı seçim kaybeden rakip aday
der Alarich {sub} {m} eskiden kırallara verilen isim
alt [veraltet] eskimiş
alt machen {v} eskitmek
alt und bewährt {adj} eski ve sağlam
alt werden {v} [Sachen] eskimek
alt werden {v} eskimek
Alt- und Rohmetalle {sub} {pl} eski ve ham maddeler
die Alt-Stimme {sub} {f} eski ses
die Altaktie {sub} {f} eski hisse senedi
der Altaktionär {sub} {m} eski hisse senedi sahibi
die Altanlagen {sub} {pl} eski yatırımlar
der Altapostel {sub} {m} eski havari
das Altauto {sub} {n} eski taşıt
0.003s