12 direkte Treffer gefunden für: Hilfe


50 indirekte Treffer gefunden für: Hilfe

Deutsch Türkisch
Hilfe ablehnen {v} yardımı reddetmek
Hilfe anbieten {v} yardım teklif etmek
Hilfe anfordern yardım talep etmek
Hilfe ausschlagen {v} yardımı reddetmek
Hilfe beantragen {v} yardım dilekçesi vermek
Hilfe bei der Beschaffung {sub} {f} alırken yardım
Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft {sub} {f} gebelik ve annelik durumunda yardım
Hilfe bekommen {v} yardım almak
Hilfe bekommen {v} yardım görmek
Hilfe benötigen {v} yardım gereksinmek
Hilfe beschaffen {v} yardım temin etmek
Hilfe bieten {v} yardım sunmak
Hilfe bieten bei {v} …de,…da yardım sunmak
Hilfe brauchen {v} yardıma ihtiyaç duymak
Hilfe bringen {v} yardım getirmek
Hilfe erhalten {v} yardım almak
Hilfe flehend yalvarıp yakararak
Hilfe flehend yardım isteyerek
Hilfe für Ausländer {sub} {f} yabancılar için yardım
Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen {sub} {f} gebe ve yeni doğum yapmış kadınlara verilen yardım
Hilfe gegen etwas {sub} {f} çare
Hilfe gewähren {v} yardım tahsis etmek
Hilfe holen {v} yardım getirmek
Hilfe im Notfall {sub} {f} acil durum karşısinda yardım
Hilfe in Anspruch nehmen {v} yardım istemek
Hilfe in Anspruch nehmen {v} yardım talebinde bulunmak
Hilfe in Anspruch nehmen {v} yardımdan yararlanmak
Hilfe in besonderen Lebenslagen {sub} {f} hastalık,sakatlık ya da yaşlılık gibi özel durumlarda yapılan yardım
Hilfe konnte nicht gestartet werden {sub} {f} yardım dosyası açılmadı
Hilfe leisten {v} desteklemek
Hilfe leisten {v} yardım etmek
Hilfe schaffen {v} yardım sağlamak
Hilfe suchend {adv} imdat isteyerek
Hilfe suchend {adv} yardım isteyerek
Hilfe verschaffen {v} yardım temin etmek
Hilfe zum Lebensunterhalt {sub} {f} geçim yardımı
Hilfe zur Erziehung {sub} {f} eğitim yardımı
Hilfe zur Familienplanung {sub} {f} aile planlaması yardımı
Hilfe zur Pflege {sub} {f} bakım yardımı
Hilfe zur Selbsthilfe {sub} {f} kendi kendine yardım edebilmek içi yardım
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten {sub} {f} özel sosyal güçlüklerin yenilmesi için yardım
Hilfe! yardım!
Hilfe! imdat!
Hilfe! ya medet!
Hilfe, erste- {sub} {f} ilk yardım
das Hilfeangebot {sub} {n} yardım teklifi
hilfebedürftig {adj} yardıma muhtaç
der Hilfebedürftiger {sub} {m} yardıma muhtaç insan
die Hilfebedürftigkeit {sub} {f} [Bedürftigkeit] yardıma muhtaçlık
Hilfedatei wird vorbereitet {sub} {f} yardım dosyası hazırlanıyor
0.002s