23 direkte Treffer gefunden für: getirmek


26 indirekte Treffer gefunden für: getirmek

Deutsch Türkisch
Abbau der Auftragspolster {sub} {m} mevcut siparişleri yerine getirmek
abdienen {v} [Militärdinest: diente ab, hat abgedient] yerine getirmek
abfluchten {v} [fluchtete ab, hat abgefluchtet] hizaya getirmek
abhausen {v} kiralık evi kullanılmaz hale getirmek
abhetzen {v} [hetzte ab, hat abgehetzt] aceleye getirmek
abholen {v} [holte ab, hat abgeholt] alıp getirmek
Abmachung einhalten anlaşmayı yerine getirmek
abplätten {v} [plättete ab, hat abgeplättet] yaprak haline getirmek
abrechnen {v} [rechnete ab, hat abgerechnet] denk duruma getirmek
abwarten {v} [wartete ab, hat abgewartet] rast getirmek
Abwechslung in etwas bringen bir şeye değişiklik getirmek
abwerfen {v} [Gewinn] gelir getirmek
abwohnen {v} kiralanan daireyi oturulmaz hale getirmek
Aktuelle ursprüngliche Konfiguration wiederherstellen {sub} {f} asıl aktüel konfigürasyonu eski haline getirmek
alle Formalitäten erfüllen {v} tüm formaliteleri yerine getirmek
allen anderen Verpflichtungen nachkommen öteki bütün görevleri yerine getirmek
allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen tüm ödeme sorumluluklarını yerine getirmek
alles auf den Kopf stellen her şeyin altını üstüne getirmek
alles klar machen [Jargon] her şeyi hazır hale getirmek
als Mitgift einbringen {v} çeyiz olarak getirmek
alte Zöpfe abschneiden eskiyi atıp yerine yenisini getirmek
Amt ausüben {sub} {n} resmi görevi yerine getirmek
an den Tag legen gündeme getirmek
an die Regierung bringen {v} iktidara getirmek
an etwas denken {v} aklına getirmek
anbequemen {v} uygun hale getirmek
0.001s