34 direkte Treffer gefunden für: fest


76 indirekte Treffer gefunden für: fest

Deutsch Türkisch
die Fastwoche {sub} {f} festival haftası
fest abmachen sağlam kazığa bağlamak
fest an etwas glauben bir şeye tam olarak inanmak
fest anbieten kesin fiyatla arz etmek
fest angelegtes Geld {sub} {n} vadeli yatırılmış para
fest angestellt {adj} kadrolu çalışan
fest angestellt {adj} süresiz işe alınmış
fest angestellt {adj} süresiz memuriyete alınmış
fest angestellte Arbeitskraft {sub} {f} kadrolu çalışan işgücü
fest angestellte Arbeitskräfte {sub} {pl} kadrolu çalışan işçiler
fest angestellter Beschäftigter {sub} {m} kadrolu çalışan kişi
fest angezogen werden {v} tam sıkılmak
fest anlegen {v} [Geld] vadeli yatırmak
fest anschließen {sub} {f} sabit bağlamak
fest beschlossen tam karara bağlanmış
fest bezahlte Belegschaft {sub} {f} sabit ücret ödenen ekip
fest bezahlte Stelle {sub} {f} sabit ücret ödenen yeri
fest bleiben {v} katı kalmak
Fest der Wochen {sub} {n} haftaların eğlencesi
fest drücken {v} sıkıca basmak
fest einbauen {v} sabit montaj yapmak
fest eingebaut sabitleştirilmiş
fest eingebaute Anlagen {sub} {pl} demirbaşlar
fest eingebaute Anlagen {sub} {pl} müştemilat
fest eingebunden sabit bağlı
fest eingeschlafen sein {v} derin uykuya dalmış olmak
fest eingestellt sabitleştirilmiş
fest entschlossen tam kararlı
fest entschlossen sein {v} tam kararlı olmak
fest entschlossen sein, etwas zu tun {v} bir şey yapmak için tam kararlı olmak
fest eröffnen borsa açılışında fiyatların istikrarlı olması
Fest feiern bayram etmek
fest gebunden sıkıca bağlı
fest gewählt kesin seçilmiş
fest glauben iyice inanmak
fest im Sattel sitzen yeri sağlam olmamak
fest kaufen {v} kesin satın almak
fest machen {v} sabitleştirmek
fest mit jemandem gehen birisi ile daimi arkadaş olmak
fest montieren {v} sıkıca monte etmek
fest montiert sabit monte
fest nur für drei Tage üç günlüğüne kesin
fest schlafen derin derin uyumak
fest schlafen derin uyumak
fest umarmen {v} sıkıca sarılmak
fest umklammern {v} kollarıyla sıkıca sarılmak
fest verankern {v} sabit demir atmak
fest verankert sabit demirli
fest verbinden {v} sıkı bağlamak
fest verbunden sıkı bağlı
abgriffest kavranabilir sertlikte
abnutzungsfest {adj} aşınmaz
abnutzungsfest {adj} yıpranmaz
abriebfest {adj} aşınmaya dayanıklı
abriebfest {adj} aşınmaya mukavemetli
das Abschiedsfest {sub} {n} veda kutlaması
alkalifest {adj} alkali mukavemetli
alle zwei Jahre stattfindendes Fest {sub} {n} her iki senede bir olan eğlence
ammoniakfest amonyağa dayanıklı
das Atelierfest {sub} {n} atölye eğlencesi
das Auferstehungsfest {sub} {n} yeniden dirilme şöleni
ausgelassenes Fest {sub} {n} taşkın eğlence
der Bacchusfest {sub} {m} Baküs kutlaması
backofenfest fırına dayanıklı
bakterienfest {adj} bakterilere dayanıklı
das Bergfest {sub} {n} {ugs.} gebelik zamanının tam ortası günü
das Bergfest {sub} {n} dağ eğelencesi
bestandfest {adj} dayanıklı
bestandfest {adj} sağlam
Bestandsfest {adj} dayanıklı
Bestandsfest {adj} sağlam
das Betriebsfest {sub} {n} işletme eğlencesi
bewegliches Fest {sub} {n} hareketli kutlama
bibelfest {adj} İncil`in parçalarını ezbere bilen
biegefest {adj} eğilmeye mukavemetli
das Bierfest {sub} {n} bira eğelncesi
0.004s