19 direkte Treffer gefunden für: lose


50 indirekte Treffer gefunden für: lose

Deutsch Türkisch
aleukämisch {adj} lösemisiz
aleukämisch Lymphadenose {sub} {f} lösemisiz lenf boğumları iltihaplanması
der Blutkrebs {sub} {m} lösemi
die Leukose {sub} {f} [Med.] lösemi
die Leukämie {sub} {f} [Med.] lösemi
die Leukämiekranke {sub} {pl} lösemi hastaları
der Leukämiekranker {sub} {m} lösemi hastası kişi
leukämisch {adj} lösemi ile ilgili
leukämisch Lymphadenose {sub} {f} lösemili lenf boğumları iltihaplanması
leukämische Infiltration {sub} {f} lösemi ile ilgili içeri sızma
lose Backe {sub} {f} kıstırılmamış çene
lose Backen {sub} {pl} kıstırılmamış çeneler
lose Bananen {sub} {pl} açık muzlar
lose Beilage {sub} {f} açık çerez
Lose freigeben {v} kuraları serbest bırakmak
Lose geben {v} [oder fieren] halatı gevşetmek [yelkencilik]
lose gedrehtes Garn {sub} {n} çözülmüş iplik
lose gekoppelt keneti çözülmüş
lose gekoppeltes System {sub} {n} birbirinden ayrılmış sistem
lose gewickelte Rolle {sub} {f} çözülümüş makara
lose hängend boş asılı
lose Jacke {sub} {f} düğmesi açık ceket
lose Kleidungsstücke {sub} {pl} düğmesi açık giysiler
lose Kopplung {sub} {f} boşta olan debriyaj
lose Kordfäden {sub} {pl} sökük kadife iplikleri
lose Ladung {v} havaleli yük
lose mitgeliefert açık teslim edilmiş
Lose nehmen {v} kura almak
lose oder verpackt açık veya paket edilmiş
lose Riemenscheibe {sub} {f} avara kasnak
lose Rinde {sub} {f} soyulu kabuk
lose Runge {sub} {f} araba alt sökesi
lose sein {v} boşta olmak
lose verkaufen {v} açık satmak
lose verladen {v} açık yüklemek
lose Ware {sub} {f} açıkta eşya
lose werden {v} açılmak
Lose ziehen {v} kura çekmek
lose Zunge {sub} {f} gevşek dil(li)
lose zusammenhängend çözülümüş şekilde birlikte asılı
die Loseblattsammlung {sub} {f} farklı farklı föylerden oluşan yevmiye defteri
loseisen {v} {ugs.} koparmak
loseisen {v} {ugs.} kurnazlıkla kurtarmak
loseisen {v} {ugs.} çabalayarak kurtulmak
loseisen {v} buzda donup kalan gemiyi kurtarmak
losen {v} [durch Münzwurf] yazı tura atmak
losen {v} almak
losen {v} ayırmak
losen {v} kura çekmek
losen {v} çözmek
0.002s