7 direkte Treffer gefunden für: Anlagen


50 indirekte Treffer gefunden für: Anlagen

Deutsch Türkisch
Anlagen absichern {v} yatırımları emniyet altına almak
Anlagen auswählen {v} yatırım seçimi
Anlagen genehmigt yatırım onaylandı
Anlagen im Bau inşa halindeki tesisler
Anlagen im Bau {sub} {pl} inşa halindeki yatırım tesisleri
Anlagen mit hohem Gewinn {sub} {pl} yüksek kazançlı yatırım
Anlagen und Maschinen {sub} {pl} tesis ve makineler
Anlagen und Maschinen für Getränkeindustrie {sub} {pl} içecek endüstrisi için tesis ve makineler
Anlagen und Maschinen für Lebensmittelindustrie {sub} {pl} yiyecek maddeleri endüstrisi için tesis ve makineler
Anlagen von Ehepaaren {sub} {pl} eşlerin yatırımları
Anlagen werden automatisch genehmigt yatırımlar otomatik olarak onaylanacak
Anlagen zusammenlegen {v} yatırımları birleştirmek
der Anlagenabgang {sub} {m} sabit kıymetlerin satışı veya elden çıkarılması
die Anlagenabgänge {sub} {pl} sabit kıymetlerin satışı veya elden çıkarılmaları
anlagenabhängig {adj} yatırıma bağlı
die Anlagenabschreibung {sub} {f} tesis amortismanı
die Anlagenaktivierung {sub} {f} tesisleri aktif hale getirme
der Anlagenauftrag {sub} {m} yatırım siparişi
der Anlagenausfall {sub} {m} tesisatın bozulması
die Anlagenausführung {sub} {f} yatırım yapımı
der Anlagenausgang {sub} {m} yatırım çıkışı
die Anlagenausschlachtung {sub} {f} tesisatın hurdaya çıkarılması
der Anlagenaustausch {sub} {m} tesisat değişimi
die Anlagenbank {sub} {f} yatırım bankası
der Anlagenbau {sub} {m} tesis yapımı
der Anlagenbau {sub} {m} tesisat inşaatçılığı
der Anlagenbauer {sub} {m} tesisat inşaatçısı
der Anlagenbediener {sub} {m} tesisat kullanıcı
die Anlagenbedienung {sub} {f} tesisat kullanma
anlagenbedingter Fehler {sub} {m} tesisat hatası
der Anlagenbegrenzer {sub} {m} yatırım sınırlayıcı
der Anlagenbeleg {sub} {m} yatırım belgesi
der Anlagenbelegungsplan {sub} {m} [Prod.] tesisat konuşlandırma planı
der Anlagenbelegungsplan {sub} {m} yatırım konuşlandırma planı
der Anlagenberater {sub} {m} yatırım danışmanı
die Anlagenberechtigung {sub} {f} yatırım hakkı
der Anlagenbereich {sub} {m} [Prod.] tesis sahası
der Anlagenbereich {sub} {m} yatırım alanı
die Anlagenbeschreibung {sub} {f} [Prod.] tesis tarifesi
die Anlagenbeschreibung {sub} {f} yatırım tanımlamasi
der Anlagenbestand {sub} {m} [Prod.] tesis varlığı
der Anlagenbestand {sub} {m} yatırım varlığı
das Anlagenbestandskonto {sub} {n} yatırım varlığı hesabı
die Anlagenbestandsliste {sub} {f} [Prod.] tesis varlığı listesi
die Anlagenbestandsliste {sub} {f} yatırım varlığı listesi
die Anlagenbestände {sub} {pl} [Prod.] tesis varlıkları
der Anlagenbetreiber {sub} {m} tesisat işleticisi
die Anlagenbetriebssicherheit {sub} {f} tesisat işletme emniyeti
die Anlagenbetriebstechnik {sub} {f} tesisat işletme tekniği
die Anlagenbewegung {sub} {f} yatırım hareketi
0.002s