7 direkte Treffer gefunden für: Anlagen


77 indirekte Treffer gefunden für: Anlagen

Deutsch Türkisch
Anlagen absichern {v} yatırımları emniyet altına almak
Anlagen auswählen {v} yatırım seçimi
Anlagen genehmigt yatırım onaylandı
Anlagen im Bau inşa halindeki tesisler
Anlagen im Bau {sub} {pl} inşa halindeki yatırım tesisleri
Anlagen mit hohem Gewinn {sub} {pl} yüksek kazançlı yatırım
Anlagen und Maschinen {sub} {pl} tesis ve makineler
Anlagen und Maschinen für Getränkeindustrie {sub} {pl} içecek endüstrisi için tesis ve makineler
Anlagen und Maschinen für Lebensmittelindustrie {sub} {pl} yiyecek maddeleri endüstrisi için tesis ve makineler
Anlagen von Ehepaaren {sub} {pl} eşlerin yatırımları
Anlagen werden automatisch genehmigt yatırımlar otomatik olarak onaylanacak
Anlagen zusammenlegen {v} yatırımları birleştirmek
der Anlagenabgang {sub} {m} sabit kıymetlerin satışı veya elden çıkarılması
die Anlagenabgänge {sub} {pl} sabit kıymetlerin satışı veya elden çıkarılmaları
anlagenabhängig {adj} yatırıma bağlı
die Anlagenabschreibung {sub} {f} tesis amortismanı
die Anlagenaktivierung {sub} {f} tesisleri aktif hale getirme
der Anlagenauftrag {sub} {m} yatırım siparişi
der Anlagenausfall {sub} {m} tesisatın bozulması
die Anlagenausführung {sub} {f} yatırım yapımı
der Anlagenausgang {sub} {m} yatırım çıkışı
die Anlagenausschlachtung {sub} {f} tesisatın hurdaya çıkarılması
der Anlagenaustausch {sub} {m} tesisat değişimi
die Anlagenbank {sub} {f} yatırım bankası
der Anlagenbau {sub} {m} tesis yapımı
der Anlagenbau {sub} {m} tesisat inşaatçılığı
der Anlagenbauer {sub} {m} tesisat inşaatçısı
der Anlagenbediener {sub} {m} tesisat kullanıcı
die Anlagenbedienung {sub} {f} tesisat kullanma
anlagenbedingter Fehler {sub} {m} tesisat hatası
der Anlagenbegrenzer {sub} {m} yatırım sınırlayıcı
der Anlagenbeleg {sub} {m} yatırım belgesi
der Anlagenbelegungsplan {sub} {m} [Prod.] tesisat konuşlandırma planı
der Anlagenbelegungsplan {sub} {m} yatırım konuşlandırma planı
der Anlagenberater {sub} {m} yatırım danışmanı
die Anlagenberechtigung {sub} {f} yatırım hakkı
der Anlagenbereich {sub} {m} [Prod.] tesis sahası
der Anlagenbereich {sub} {m} yatırım alanı
die Anlagenbeschreibung {sub} {f} [Prod.] tesis tarifesi
die Anlagenbeschreibung {sub} {f} yatırım tanımlamasi
der Anlagenbestand {sub} {m} [Prod.] tesis varlığı
der Anlagenbestand {sub} {m} yatırım varlığı
das Anlagenbestandskonto {sub} {n} yatırım varlığı hesabı
die Anlagenbestandsliste {sub} {f} [Prod.] tesis varlığı listesi
die Anlagenbestandsliste {sub} {f} yatırım varlığı listesi
die Anlagenbestände {sub} {pl} [Prod.] tesis varlıkları
der Anlagenbetreiber {sub} {m} tesisat işleticisi
die Anlagenbetriebssicherheit {sub} {f} tesisat işletme emniyeti
die Anlagenbetriebstechnik {sub} {f} tesisat işletme tekniği
die Anlagenbewegung {sub} {f} yatırım hareketi
die Anlagenbewertung {sub} {f} [Prod.] tesis değerlendirme
Abbruch von Industrieanlagen {sub} {m} endüstriyel yıkım
Abgang von Kapitalanlagen {sub} {m} sermaye yatırımından çekilme
die Abluftreinigungsanlagen {sub} {pl} radyosyonlu havanın temizleme tesisileri
Abschreibung auf Sachanlagen {sub} {f} işletmeye ait genel varlıkların amortismanı
Abschreibung von Anlagen {sub} {f} tesisilerin amortismanı
Abschreibungen auf Finanzanlagen {sub} {pl} mali yatırımların amortismanları
Abschreibungen auf Kapitalanlagen {sub} {pl} sermaye yatırımlarının amortismanları
die Abstellanlagen {sub} {pl} bekletme tesisleri
Abteilung Baulichkeiten und technische Anlagen {sub} {f} inşaatlar ve teknik tesisler bölümü
die Abwasserkläranlagen {sub} {pl} kanalizasyon temizleme tesisatları
die Abwasserreinigungsanlagen {sub} {pl} artık suları temizleme tesisleri
die Alarmanlagen {sub} {pl} alarm teçhizatları
die Altanlagen {sub} {pl} eski yatırımlar
Amortisation von Anlagen {sub} {f} tesisilerin amortismanı
Anzahl der Anlagen {sub} {f} tesislerin sayısı
Armatur für hydraulische Bremsanlagen {sub} {f} hidrolik fren teçhizatı armatürü
Aufkäufer unrentabler Anlagen {sub} {m} kazançsız tesisileri satın alan
Ausgaben für Anlagen sermaye harcamaları
Ausgaben für Anlagen yatırım harcamaları
ausgewiesene Anlagen {sub} {pl} belgelenen tesisler
die Auslandsanlagen {sub} {pl} dış yatırımlar
Auslastung der Anlagen {sub} {f} tesislerin kapasite kullanımı
die Autowaschanlagen {sub} {pl} otomobil yıkama tesisleri
die Außenanlagen {sub} {pl} dış sahalar
die Bahnanlagen {sub} {pl} ray alanları
bauliche Anlagen {sub} {pl} yapısal tesisler
0.003s