14 direkte Treffer gefunden für: sorumlu


50 indirekte Treffer gefunden für: sorumlu

Deutsch Türkisch
ab Haftungsübernahme sorumluluğu üzerine aldıktan sonra
die Ablehnung {sub} {f} [Verantwortung] sorumluluğu reddetme
Ablehnung der Verantwortung {sub} {f} sorumluluğu reddetme
auf dem Hals haben sorumluluk taşımak
auf Gefahr des Empfängers sorumluluğu/riski alıcıya ait olmak üzere
auf meine Gefahr sorumluluk bana ait olmak üzere
Aufbewahrung unter Haftung {sub} {f} sorumlu sakalma
auferlegen {v} [erlegte auf, hat auferlegt] sorumlu saymak
aufladen {v} [ladete auf, hat aufgeladen] sorumluluk yüklemek
Aufteilung der Zuständigkeiten {sub} {f} sorumlulukları paylaşma
aus der Verantwortung flüchten sorumluluktan kaçmak
aus Pflichtgefühl sorumluluktan
Ausschluss der Haftung {sub} {m} sorumluluğun reddi
Befreiung von der Verpflichtung sorumluluktan muaf tutma
Befreiung von einer Verpflichtung {sub} {f} sorumluluktan kurtarma
Befreiung von einer Verpflichtung {sub} {f} sorumluluktan muaflık
Begrenzung der Haftung {sub} {f} sorumluluğun sınırlanması
behaften {v} [behaftete, hat behaftet] sorumlu kılmak
der Beitragender {sub} {m} [Handel] sorumlu ortak
belangen {v} [belangte, hat belangt] sorumlu tutmak
Beschränkung der Haftung {sub} {f} sorumluluğu sınırlama
betrachtet es als ihre Pflicht! sorumluluğunuz olarak kabul edin!
der Chefingenieur {sub} {m} sorumlu mühendis
den Kopf hinhalten {ugs.} sorumluluğu yüklenmek
deutliche Merkmale für die Unzuständigkeit sorumlu olmamanın açık işaretleri
die Verantwortlichen {sub} {pl} sorumlular
die Verantwortlichkeit mindern {v} sorumluluğu azaltmak
die Verantwortlichkeit stärken {v} sorumluluğu artırmak
die Verantwortung abschieben {v} sorumluluğu reddetmek
die Verantwortung abschütteln {v} sorumluluktan sıyrılmak
die Verantwortung festigen {v} sorumluluğu sağlama almak
die Verantwortung mit jemandem teilen {v} sorumluluğu birisiyle paylaşmak
die Verantwortung tragen {v} sorumluluk taşımak
die Verantwortung übergeben {v} sorumluluğu devretmek
die Verantwortung übernehmen {v} sorumluluğu üstlenmek
die Dienstobliegenheit {sub} {f} sorumluluk
die Dienstobliegenheiten {sub} {pl} sorumluluklar
der Drittschaden {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] sorumluluğu bulunmayan üçüncü kişinin zararı
der Drückeberger {sub} {m} {ugs.} sorumluluktan kaçan
eckig {adj} [unverbindlich] sorumluluk yüklemeyen
einer Verantwortung gerecht werden {v} sorumluluğun üstesinden gelmek
einer Verantwortung gerecht werden {v} sorumluluğun yerine getirmek
der Einsatzbereich {sub} {m} [Feuerwehr-, Polizeieinsatz etc.] sorumluluk bölgesi
einstehen für {v} sorumluluğunu üstlenmek
einstehend {adj} sorumluluğunu üstlenen
Erfassung von Kosten {sub} {f} sorumluluk muhasebesi
Erfüllung von Pflichten sorumlulukları yerine getirme
frei von Verantwortung sorumluluktan muaf
Freistellung von Verantwortung {sub} {f} sorumluluktan muaf tutma
für etwas grade stehen {v} sorumluluğu üstüne almak
0.003s