22 direkte Treffer gefunden für: Kopf


50 indirekte Treffer gefunden für: Kopf

Deutsch Türkisch
Kopf an Fuß {sub} {m} başı önünde
Kopf an Kopf [dicht gedrängt] başabaş
Kopf an Kopf rennen {v} başabaş mücadele
Kopf der {sub} {m} ...nin, ...nın başı
Kopf der Routine {sub} {m} rutin başı
Kopf der Seite {sub} {m} sayfa başı
Kopf der Titelaufnahme {sub} {m} şarkı kayıt başı
Kopf der Warteschlange {sub} {m} bekleme kuyruğu başı
Kopf der Zeitung {sub} {m} gazete başı
Kopf des Babys {sub} {m} çocuk başı
Kopf des Tisches {sub} {m} masa başı
Kopf einer Liste {sub} {m} liste başı
Kopf einer Urkunde {sub} {m} bir senet başlığı
Kopf eines Briefes {sub} {m} mektup başlığı
Kopf hinhalten {v} [seinen~] kendini feda etmek
Kopf hoch! ha cesaret!
Kopf hoch, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht! boğazına kadar çıksa dahi başını dik tut!
Kopf oder Wappen? yazı tura mı?
Kopf oder Zahl? yazımı, turamı?
Kopf runter! başını eğ!
Kopf schütteln {v} başını sallamak
Kopf stehen {v} baş üstü durmak
Kopf stehend baş üstü duran
Kopf und Kragen riskieren {v} hayatını riske atmak
Kopf weg! başını çek!
Kopf- baş-
Kopf-an-Kopf [dicht gedrängt] başa baş
das Kopf-an-Kopf-Rennen {sub} {n} kafa kafaya yarış
das Kopf-an-Kopf-Rennen {sub} {n} başa baş yarış
Kopf-Positionierungsfehler auf Disk, Platte disk,plak başlık pozisyonlama hatası
die Kopf-Produktivität {sub} {f} şahıs başı üretim verimi
die Kopfadresse {sub} {f} kafa adresi
der Kopfairbag {sub} {m} baş hava yastığı
die Kopfanschlusskappe {sub} {f} üst saplama
die Kopfanschrift {sub} {f} baş adresi
das Kopfanstauchen {sub} {n} baş kalafatlama
Kopfanstauchen im Gesenk {sub} {n} ıstampada baş kalafatlama
die Kopfanweisung {sub} {f} başlık açıklaması
die Kopfarbeit {sub} {f} akıl işi
die Kopfarbeit {sub} {f} kafa emeği
die Kopfarbeit {sub} {f} kafa işi
die Kopfarbeit {sub} {f} zihin işi
die Kopfarbeit {sub} {f} zihinsel çalışma
der Kopfarbeiter {sub} {m} beyaz yaka işçisi
der Kopfarbeiter {sub} {m} beyin gücü ile çalışan kimse
der Kopfarbeiter {sub} {m} fikir işçisi
der Kopfaufprall {sub} {m} baş çarpma
das Kopfauge {sub} {n} kafa gözü
die Kopfauswahl {sub} {f} baş seçimi
der Kopfbahnhof {sub} {m} hatbaşı istasyonu
0.002s