5 direkte Treffer gefunden für: Haftung


50 indirekte Treffer gefunden für: Haftung

Deutsch Türkisch
Haftung ablehnen {sub} {f} mesuliyeti reddetmek
Haftung auf nasser Straße {sub} {f} ıslak yokda tutma
Haftung aus dem Produktrisiko {sub} {f} ürün riskinde mesuliyet
Haftung aus einem Vertrag {sub} {f} bir anlaşmadan dolayı mesuliyet
Haftung aus Gefährdung {sub} {f} tehlikeden dolayı sorumluluk
Haftung aus unerlaubter Handlung {sub} {f} haksız fiilden doğan sorumluluk
Haftung aus Verschulden {sub} {f} suçtan dolayı mesuliyet
Haftung des Arbeitgebers istihdam edenin sorumluluğu
Haftung des Grundstückseigentümers {sub} {f} arsa sahibini sorumluluğu
Haftung des Herstellers {sub} {f} üreticinin sorumluluğu
Haftung des Kreditgebers {sub} {f} kredi verenin sorululuğu
Haftung des Produzenten {sub} {f} üreticinin sorumluluğu
Haftung des Verkäufers {sub} {f} satıcının sorumluluğu
Haftung des Verkäufers satıcının sorumluluğu
Haftung des Versicherers beschränken {sub} {f} sigortanın mükellefiyetini sınırlamak
Haftung einer Aktiengesellschaft {sub} {f} anonim şirletinin mükellefiyeti
Haftung eines Beamten {sub} {f} bir memurun sorumluluğu
Haftung eines Erben {sub} {f} varislerin sorumluluğu
Haftung eines Schiffseigentümers {sub} {f} gemin sahibinin sorumluluğu
Haftung festlegen {sub} {f} sorumluluğu saptamak
Haftung für abgeschlossene Arbeiten {sub} {f} bitirilen işlerin sorumluluğu
Haftung für das Verhalten Dritter {sub} {f} üçüncü bir kişinin davranışından dolayı mükellefiyet
Haftung für die Folgen {sub} {f} sonuçlar için yükümlülük taşıma
Haftung für eigenes Verschulden {sub} {f} kendi suçu için yükümlü olma
Haftung für falsche Angaben {sub} {f} yanlış veriler için için yükümlü olma
Haftung für fremdes Verschulden {sub} {f} başkasının suçu için yükümlü olma
Haftung für jegliche Unterlassungen {sub} {f} çeşitli ihmaller için yükümlülük
Haftung für Mängel {sub} {f} kusurlar için sorumluluk
Haftung für nukleare Schäden {sub} {f} nükleer hasarlar için yükümlülük
Haftung für Schulden {sub} {f} borçlar için yükümlülük
Haftung gegen Dritten {sub} {f} üçüncü kişiye karşı yükümlülük
Haftung gegenüber dem Kunden {sub} {f} müşteriye karşı yükümlülük
Haftung gegenüber Dritten {sub} {f} üçüncü kişiye karşı sorumluluk
Haftung gegenüber einer Bank {sub} {f} bankaya karşı yükümlülük
Haftung oder Haftungsausschluss mükellefiyet veya mükellefiyet dışı
Haftung ohne Verschulden {sub} {f} suçsuz iken mükellefiyet
Haftung verbessernd yapışmayı iyileştirici
Haftung übernehmen {v} mesuliyeti üzerine almak
Haftung übernehmen {v} sorumluluk üstlenmek
Haftung übernehmen {v} sorumluluğu yüklenmek
die Haftungen {sub} {pl} mükellefiyetler
die Haftungen {sub} {pl} yükümlülükler
die Haftungen {sub} {pl} sorumluluklar
die Haftunggrenze {sub} {f} sorumluluk sınırı
die Haftungsablehnung {sub} {f} yükümlülüğü reddetme
die Haftungsanerkenntnis {sub} {f} yükümlülüğü kabullenme
Haftungsansprüche Dritter {sub} {pl} üçüncü kişilerin tazminat hakları
haftungsausfüllend {adj} karşılanan
Haftungsausfüllende Kausalität {sub} {f} karşılanacak zarara ilişkin kural
haftungsauslösend {adj} mükellefiyete yol açan
0.002s