25 direkte Treffer gefunden für: frei


50 indirekte Treffer gefunden für: frei

Deutsch Türkisch
frei ab 13 [Film] 13 yaşından itibaren serbest
frei an Bord [Incoterm] gemide teslim
frei an Bord [Incoterm] gemiye teslim
frei an Bord [Incoterm] malın yüklendiği limandaki değeri
frei an Bord des Flugzeugs uçağa teslim
frei an Bord im Hafen limanda gemiye teslim
frei aufliegend {adj} serbest dayanan
frei aufliegender Träger {sub} {m} serbest duran taşıyıcı
frei ausgehandelter Lizenzvertrag {sub} {m} serbest pazarlığı yapılmış lisans anlaşması
frei ausgehandelter Lohnsatz {sub} {m} serbest pazarlık edilen gelir miktarı
frei auslaufen {v} serbestçe akmak
frei Haus {adj} evde teslim
frei Haus {adj} kapıda teslim
frei belegbare Tasten {sub} {pl} serbest programlanabilen tuşlar
frei beruflich {adj} serbest meslekli
frei beweglich {adj} serbest hareket edebilir
frei beweglich {adj} serbest hareketli
frei bewegliche Ventiklappe {sub} {f} serbest hareketli supap kapağı
frei Denken {v} serbest düşünmek
frei durchatmen {v} serbest nefes alıp vermek
frei empfangbar [Fernsehkanäle] bedava seyredilebilir
frei entscheiden {sub} {f} serbest karar vermek
frei erfunden [Person, Figur, Geschichte] uydurulmuş
frei erfundene Geschichte {sub} {f} uydurulmuş hikâye
frei fließend {adj} serbest akan
frei Floaten lassen serbest dalgalanmaya bırakmak
frei flottierend {adj} serbest yüzen
frei flottierende Angst {sub} {f} herhangi bir nesneye veya konuya bağlanamamış korku
frei flottierende Angst {sub} {f} kişinin neden olduğunu bilmediği sıkıntı
frei flottierende Angst {sub} {f} korku hissi
frei flottierende Angst {sub} {f} serbest anksiyete
frei flottierende Angst {sub} {f} özgürce yüzen anksiyete
frei Frachtführer [benannter Ort] yeri bildirilen nakliyeciye teslim
frei für Anlieger oturanlara serbest
frei gegen Lieferschein sevk pusulası karşılığı ücretsiz teslim
frei gegen Lieferschein teslim pusulası karşılığı ücretsiz teslim
frei gelassen serbest bırakılmış
frei gewählt hür seçilmiş
frei Grenze sınırda teslim
frei Güterwagen yük vagonunda teslim
frei haben {v} boş olmak
frei Hafen liman teslimi
frei halten {v} boş tutmak
frei Haus ev teslimi
frei Haus evde teslim olmak üzere
frei Haus eve teslim
frei Haus {sub} {n} masrafsız eve teslim
frei Haus liefern [Wirtschaft] malı evde teslim etmek
frei Haus liefern eve kadar teslim etmek
frei Haus liefern ücretsiz ev teslimi
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu