4 direkte Treffer gefunden für: pozisyon


50 indirekte Treffer gefunden für: pozisyon

Deutsch Türkisch
Abrechnung nach einzelnen Posten {sub} {f} pozisyonları teker teker hesaplama
anstellbar {adj} pozisyonlanabilir
die Anstellbarkeit {sub} {f} pozisyonlanabilirlik
der Anstellbereich {sub} {m} pozisyonlama alanı
die Anstellbewegung {sub} {f} pozisyonlama hareketi
Arm zur Positionieung pozisyonlama kolu
außer Position pozisyon dışı
Änderung der Positionen {sub} {f} pozisyonların değişimi
die Position stärken pozisyonu sağlamlaştırmak
einen Standpunkt einnehmen pozisyon almak
in Position pozisyonda
in position bringend pozisyona getiren
keine Position pozisyon yok
die Lageabweichung {sub} {f} pozisyon uyuşmazlığı
die Lagebestimmung {sub} {f} pozisyon belirleme
die lagebestimmungen {sub} {pl} pozisyon belirlemeler
die Lageänderung {sub} {f} pozisyon değişikliği
das Laufmoment {sub} {n} pozisyonlama momenti
nicht positioniert pozisyonlanmamış
Nimm die Position ein! pozisyona geç
die Ortung {sub} {f} pozisyon tespiti
das Ortungsgerät {sub} {n} pozisyon tespit sunii
die Ortungshilfe {sub} {f} pozisyon tespit yardımı
die Ortungstiefe {sub} {f} pozisyon belirleme derinliği
das Ortungsverfahren {sub} {n} pozisyon belirleme metodu
platzierbar {adj} pozisyonlanabilir
das Platzieren {sub} {n} pozisyonlama
platzieren {v} [platzierte, hat platziert] pozisyonlamak
platzierend {adj} pozisyonlayan
der Platzvorteil {sub} {m} pozisyon avantajı
Position halten {v} pozisyonunu korumak
Position stärken {v} pozisyonu güçlendirmek
Position und Orientierung pozisyon ve oryantasyon
die Positionbestimmung {sub} {f} pozisyon saptama
die Positionbestimmung {sub} {f} pozisyon belirleme
die Positionen {sub} {pl} pozisyonlar
Positionen halten {v} pozisyonları sabit tutmak
die Positioniergeschwindigkeit {sub} {f} pozisyonlama hızı
die Positionieranforderung {sub} {f} pozisyonlama talebi
der Positionierantrieb {sub} {m} pozisyonlama tahriki
die Positionierbewegung {sub} {f} pozisyonlama hareketi
das Positionierblech {sub} {n} pozisyonlama sacı
die Positionierbohrungen {sub} {pl} pozisyonlama delikleri
der Positionierbügel {sub} {m} pozisyonlama kulpu
die Positioniereinheit {sub} {f} pozisyonlama ünitesi
die Positioniereinrichtung {sub} {f} pozisyonlama düzeneği
das Positionieren {sub} {n} pozisyonlama
positionierend {adj} pozisyonlayan
der Positionierer {sub} {m} pozisyonlayıcı
der Positionierfehler {sub} {m} pozisyonlama hatası
0.002s