8 direkte Treffer gefunden für: sonra


50 indirekte Treffer gefunden für: sonra

Deutsch Türkisch
das Abkömmling {sub} {n} sonradan türeyen
der Abrichtdiamant {sub} {m} sonradan takma elmas
absagen {v} [Einladung: sagte ab, hat abgesagt] sonradan geri çevirmek
der Anbau {sub} {m} [Bau] sonradan çoğaltılmış bina eki
anderweitig {adj} sonradan
arbeiten nach sonradan çalışmaya devam etmek
auf die lange Bank schieben sonraya bırakmak
auf Rechnung kaufen {v} sonra ödemek üzere satın almak
aufschieben {v} [schob auf, hat aufgeschoben] sonraya bırakmak
aufsparen {v} [sparte auf, hat aufgespart] sonra kullanmak saklamak
bis bald sonra görüşürüz
bis nachher sonra görüşürüz!
bis später! sonra görüşmek üzere!
danach {adv} sonradan
Danach ging er hinaus sonra dışarı çıktı
dann {adv} [nachher] sonradan
Dann bin ich ihm auf die Schliche gekommen sonra ben onun ne halt ettiğini öğrendim
darauf {adv} [danach] sonrasında
datiert nach sonradan tarih konmuş
die Deckungsnachzahlung {sub} {f} sonradan karşılama ödemesi
der Katzenjammer danach sonrasında yakınma
der Tag darauf sonraki gün
die darauffolgende Woche sonrasındaki hafta
drauf {adv} sonradan
durchdringen {v} [ich drang durch, ich habe durchgedrungen] sonradan takdir edilmek
ein Neureicher sonradan görme biri
der Einbau {sub} {m} sonradan ekleme
die Emporkömmling {sub} {f} [weiblich] sonradan görme
der Emporkömmling {sub} {m} sonradan görme
die Emporkömmlinge {sub} {pl} sonradan görmeler
erworbene Gehörlosigkeit {sub} {f} sonradan oluşan sağırlık
erworbene Gewohnheit {sub} {f} sonradan oluşan alışkanlık
erworbene Immunabwehrschwäche {sub} {f} sonradan oluşan vücut direnci zayıflığı
erworbene Immunität {sub} {f} sonradan kazanılan bağışıklık
erworbene Immunschwäche {sub} {f} sonradan kazanılan vücut direnci zayıflığı
erworbene Katarakt {sub} {f} sonradan oluşan katarakt
erworbene Kenntnisse {sub} {pl} sonradan edinilen bilgiler
erworbene Krankheit {sub} {f} sonradan olusan hastalık
erworbene Syphilis {sub} {f} sonradan oluşan sifilis
erworbene Taubheit {sub} {f} sonradan oluşan sağırlık
erworbene Veränderungen {sub} {pl} sonradan oluşan değişiklikler
erworbener Anteil {sub} {m} sonradan oluşan kısım
erworbener Auslösemechanismus {sub} {f} sonradan oluşan ortaya çıkma mekanizması
erworbener Besitz {sub} {m} sonradan kazanılan mal
erworbener Herzfehler {sub} {m} sonradan oluşan kalp hatası
etwas Schlaf nachholen {v} sonradan uyumak
der Fitsel {sub} {m} [Med.] sonradan açılıp boyuna işleyen irin
die Folge {sub} {f} sonraki
die Folgeabschreibungen {sub} {pl} sonraki amortismanlar
der Folgebesuch {sub} {m} [Arzt, Doktor, Klinik, etc.] sonraki ziyaret
0.002s