4 direkte Treffer gefunden für: Dokumente


50 indirekte Treffer gefunden für: Dokumente

Deutsch Türkisch
Dokumente abnehmen {sub} {f} belgeleri almak
Dokumente aushändigen {v} belgeleri sunmak
Dokumente beschlagnahmen belgelere el koymak
Dokumente betreffende Änderungen {sub} {f} belgelerle ilgili değişiklikler
Dokumente des Falls olayın belgeleri
Dokumente freigeben belgeleri serbest bırakmak
Dokumente gegen Akzept kabul karşılığı vesikalar
Dokumente gegen bar peşinat karşılığı vesikalar
Dokumente gegen Bezahlung ödeme karşılığı vesikalar
Dokumente gegen Kasse nakit karşılığı vesikalar
Dokumente gegen Zahlung belge karşılığı ödeme
Dokumente gegen Zahlung ibraz karşılığı ödeme
Dokumente im Reißwolf vernichten belgeleri kâğıt bertaraf edici ile yok etmek
Dokumente prüfen belgeleri incelemek
Dokumente vorlegen belgeleri sunmak
Dokumente vorzulegen belgeleri sunmak gerekir
Dokumente werden nur freigegeben {sub} {f} belgeler sadece serbest bırakılacak
Dokumente werden vorgelegt {sub} {f} belgeler sunulacak
Dokumente zum Inkasso tahsil için belgeler
Dokumente zusammenführen belgeleri biraraya getirmek
Dokumente übergeben belgeleri devretmek
die Dokumenteinheiten {sub} {pl} evrak birimleri
der Dokumentenabgang {sub} {m} evrak çıkışı
das Dokumentenakkreditiv {sub} {n} vesikalı akreditif
das Dokumentenakkreditiv {sub} {n} belgeli akreditif
das Dokumentenakkreditiv {sub} {n} kredi mektubu dokümanı
das Dokumentenakkreditiv {sub} {n} teminatlı akreditif
das Dokumentenakkreditiv {sub} {n} vesikalı akreditif
das Dokumentenakkreditiv {sub} {n} yabancı ülke için ödeme garantisi
die Dokumentenakkreditive {sub} {pl} teminatlı akreditifler
der Dokumentenauftrag {sub} {m} evrak karşılığı ödeme emri
der Dokumentenauftrag {sub} {m} vesikalar karşılığı ödeme emri
die Dokumentenauswertung {sub} {f} vesikaların değerlendirmesi
die Dokumentenbeschreibungssprache {sub} {f} vesika tarif lisanı
der Dokumentenbeweis {sub} {m} belge ispatı
die Dokumentenbezeichnung {sub} {f} belge tarifi
dokumentenecht {adj} asıl doküman
dokumentenechte Tinte {sub} {f} silinmez mürekkep
dokumentenfeste Tinte {sub} {f} silinmez mürekkep
die Dokumentenflußsysteme {sub} {pl} belge akış sistemelri
die Dokumentenforschung {sub} {f} belge araştırması
die Dokumenteninformation {sub} {f} evrak bilgisi
der Dokumenteninhalt {sub} {m} evrak içeriği
das Dokumenteninkasso {sub} {n} belgelerin ahzukabzı
das Dokumenteninkasso {sub} {n} vesikaların ahzukabzı
der Dokumentenkasten {sub} {m} evrak kutusu
die Dokumentenkette {sub} {f} doküman sırası
die Dokumentenkontrolle {sub} {f} evrak kontrolu
die Dokumentenkopie {sub} {f} evrak kopyası
der Dokumentenkreditbrief {sub} {m} vesikalı akreditif
0.001s