10 direkte Treffer gefunden für: Anbau


50 indirekte Treffer gefunden für: Anbau

Deutsch Türkisch
Anbau an ein Gebäude {sub} {m} bina eki yapma
Anbau hinter dem Haus {sub} {m} evin arkasına ilave bina yapma
Anbau von Gemüse {sub} {m} sebze yetiştirme
Anbau von Saatgut {sub} {m} yem yetiştirme
anbaubar [Bau] ilave bina yapılabilir
die Anbauegge {sub} {f} ekme tırmığı
die Anbaueignung {sub} {f} ziraata elverişlilik
anbauen {v} [Bau] büyütmek
anbauen {v} [Bau] ek bina yapmak
anbauen {v} [baute an, hat angebaut] artmak
anbauen {v} [baute an, hat angebaut] ekip biçmek
anbauen {v} [baute an, hat angebaut] yetiştirmek
anbauen {v} [baute an, hat angebaut] ziraat etmek
anbauen {v} [baute an, hat angebaut] çoğaltmak
anbauen {v} [Getreide] ekmek
anbauen {v} [montieren] eklemek
anbauend {adj} eken
der Anbauer {sub} {m} dikici
der Anbauer {sub} {m} ekici
der Anbauer {sub} {m} çiftçi
der Anbauertrag {sub} {m} ziraat verimi
die Anbaufläche {sub} {f} sürülmüş toprak
die Anbaufläche {sub} {f} tarla
die Anbaufläche {sub} {f} tarımuygun satıh
die Anbaufläche {sub} {f} ziraat toprağı
Anbaufläche für Zuckerrüben {sub} {f} şeker pancarı için ekim sahası
die Anbauflächen {sub} {pl} tarım alanları
anbaufähig {adj} tarıma elverişli
anbaufähig {adj} ziraate elverişli
anbaufähiges Land {sub} {n} imarı mümkün arazi
anbaufähiges Land {sub} {n} tarıma elverişli toprak
Anbaufähigkeit tarıma elverislilik
das Anbaugebiet {sub} {n} ekili alan
das Anbaugebiet {sub} {n} ekime uygun saha
das Anbaugerät {sub} {n} modüler alet
die Anbaugeräte {sub} {pl} modüler aletler
der Anbaugerätestecker {sub} {m} modüler alet fişi
das Anbaujahr {sub} {n} takma yılı
die Anbaumethode {sub} {f} takma usûlü
die Anbaumethoden {sub} {pl} takma usûlleri
der Anbaumotor {sub} {m} flanşli motor
der Anbaumotor {sub} {m} içe yerleştirilmiş motor
das Anbaumöbel {sub} {n} eklenerek monte edilen mobilya
das Anbaumöbel {sub} {n} modüler mobilya
das Anbaumöbel {sub} {n} sökülüp takılabilen ve her parçası her yere uyan mobilya
der Anbauort {sub} {m} [Landwirtschaft] ekme yeri
die Anbauorte {sub} {pl} [Landwirtschaft] ekme yerleri
der Anbaupflug {sub} {m} ekme tırmığı
der Anbauplan {sub} {m} montaj planı
die Anbauplatte {sub} {f} [Stütze] destek sac
0.002s