5 direkte Treffer gefunden für: Krankheit


50 indirekte Treffer gefunden für: Krankheit

Deutsch Türkisch
Krankheit davontragen hastalanmak
Krankheit des Körpers {sub} {f} vücut hastalığı
Krankheit erkennen {v} teşhis etmek
Krankheit erliegen {v} hastalık yüzünden ölmek
Krankheit im Frühstadium {sub} {f} erken safhada hastalık
Krankheit simulieren {v} temaruz etmek
Krankheit verbreiten {v} hastalık yaymak
Krankheit von einer Woche {sub} {f} bir haftalık hastalık
Krankheit vorschützen {v} hastalığı öne sürmek
Krankheit vortäuschen {v} hastaymış gibi yapmak
Krankheit, chronische- {sub} {f} kronik hastalık
Krankheit, körperbehindernde- {sub} {f} malullüğe sebep olan hastalık
Krankheit, meldepflichtige- {sub} {f} bildirilmesi şart hastalık
die Krankheiten {sub} {pl} hastalıklar
Krankheiten der {sub} {f} …nin,…nın hastalıkları
Krankheiten der Hornhaut des Auges {sub} {pl} gözdeki korne tabakası hastalıkları
Krankheiten des Kreislaufsystems {sub} {pl} dolaşım sisteminin hastalıkları
Krankheiten verbreiten {v} hastalık yaymak
Krankheits- hastalık-
die Krankheitsaktivität {sub} {f} hastalık aktivitesi
der Krankheitsanfall {sub} {m} hastalık nöbeti
die Krankheitsanlage {sub} {f} hastalığa yatkınlık
das Krankheitsattest {sub} {n} hastalık raporu
krankheitsbedingt {adj} hastalık nedeniyle
krankheitsbedingte Abwesenheit {sub} {f} hastalık nedeniyle bulunmama
krankheitsbedingte Fehlzeiten {sub} {pl} hastalık nedeniyle devamsızlık
krankheitsbedingtes Fehlen {sub} {n} hastalık nedeniyle yokluk
der Krankheitsbegriff {sub} {m} hastalık kavramı
die Krankheitsbekämpfung {sub} {f} hastalık ile mücadele
der Krankheitsbericht {sub} {m} doklor raporu
der Krankheitsbericht {sub} {m} hastalık raporu
der Krankheitsbericht {sub} {m} hekim raporu
die Krankheitsbewältigung {sub} {f} hastalığı yenme
das Krankheitsbild {sub} {n} [Med.] hastalık belirtileri
das Krankheitsbild {sub} {n} [Med.] hastalık emareleri
das Krankheitsbild {sub} {n} [Med.] sendrom
das Krankheitsbild {sub} {n} hastalık tablosu
krankheitserregend {adj} hastalık oluşturan
der Krankheitserreger {sub} {m} [Med.] hastalık geçirici
der Krankheitserreger {sub} {m} [Med.] mikrop
der Krankheitserreger {sub} {m} [Med.] virüs
der Krankheitserreger {sub} {m} hastalık oluşturucu
der Krankheitserreger {sub} {m} patojen
die Krankheitserscheinung {sub} {f} [Med.] hastalık belirtisi
die Krankheitserscheinung {sub} {f} [Med.] hastalık semptomu
die Krankheitserscheinung {sub} {f} [Med.] semptom
die Krankheitserscheinungen {sub} {pl} hastalık belirtileri
der Krankheitsfall {sub} {m} hastalık durumu
der Krankheitsfall {sub} {m} hastalık hali
die Krankheitsfolgeleistungen {sub} {pl} hastalık haline müteakip ödemeler
0.002s