9 direkte Treffer gefunden für: darauf


50 indirekte Treffer gefunden für: darauf

Deutsch Türkisch
darauf abzielen, etwas zu tun bir şey yapmak amacı gütmek
darauf achten buna dikkat etmek
darauf ankommen buna bağlı olmak
darauf ankommen duruma göre değişmek
darauf aus sein buna niyetli olmak
darauf bestehen bunda ısrar etmek
darauf brennen bir şeye istekli olmak
darauf brennen buna yanıp tutuşmak
darauf brennen etwas zu tun bir şey yapmak için çok istekli olmak
darauf drängen, dass jemand etwas tut birisinin bir şeyler yapması için baskı uygulamak
darauf eingehen {v} bu işle ilgilenmek
darauf folgend {adv} müteakip
darauf folgend {adv} takiben
darauf geben {v} eklemek
darauf geben {v} ilave etmek
darauf gehe ich nicht ein bu işe girmem!
darauf gehen {v} geçip gitmek
darauf gehen {v} kaybolmak
Darauf hatte ich eigentlich gehofft aslında bunu ümit ediyordum
darauf herumreiten {ugs.} bir şeyden durmadan söz etmek
daraufhin deuten {v} bu yönde işaret etmek
darauf hinarbeiten bu yönde çalışma yapmak
darauf hinauslaufen aynı yöne doğru gelişme göstermek
darauf hinweisen bir seyi hatırlatmak
darauf hinweisen bu yöne dikkatini çekmek
Darauf kann er stolz sein bununla gurur duyabilir
Darauf kannst du deinen Arsch verwetten! Bu hususta her iddiaya gelebilirsin
Darauf kannst du einen lassen! buna bir osurabilirsin
darauf kannst du Gift nehmen bundan emin ol
Darauf kannst du lange warten! Bunu çok beklersin
Darauf kannst Du wetten! {ugs.} bu hususta bahse girebilirsin
darauf kommen {v} üstüne gelmek
darauf legen {v} üstüne koymak
darauf legen {v} üzerine koymak
Darauf liegt hoher Zoll buna çok gümrük var
darauf losschwimmen yüzüp gitmek
darauf lässt sich nichts erwidern buna bir cevap verilmez
darauf setzen {v} koymak
darauf setzen {v} yerleştirmek
darauf stellen {v} üstüste koymak
Darauf trinken wir bunun şerefine içelim
darauf versessen sein, etwas zu tun bir şey yapmaya motivasyonlu olmak
darauf vertrauen, dass jemand etwas tut birisinin bir şey yapacağına güvenmek
darauf verzichten bundan vazgeşmek
darauf vorbereitet sein müssen buna hazırlıklı olmak
darauf warten, dass etwas geschieht bir şeyler olmasını beklemek
Darauf wäre ich nie gekommen bu hiç aklımın ucundan geçmezdi
darauffolgend {adj} ertesi
darauffolgend {adj} müteakip
darauffolgende Seite {sub} {f} müteakip sayfa
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu