13 direkte Treffer gefunden für: malzeme


50 indirekte Treffer gefunden für: malzeme

Deutsch Türkisch
Abteilung Materialtruppen {sub} {f} malzeme birlikleri bölümü
Abteilung Materialwirtschaft {sub} {f} malzeme ekonomisi bölümü
die Abwitterung {sub} {f} malzemelerin şekil renk ve görünüşlerinin hava etkisi nedeniyle degişmesi
Akte der Verwendung der Materialien {sub} {f} malzemelerin kullanım dosyası
Akte über Abnahme der Materialien {sub} {f} malzemeleri teslim alma dosyası
anfahren des Materials {v} malzeme ikmalini yapmak
Art von Material {sub} {f} malzeme türü
der Artikelkatalog {sub} {m} malzeme katoloğu
auf das Material übertragene Energie malzemeye yüklenmiş enerji
Auswahl nach Material {sub} {f} malzemeye göre seçim
Band ohne Materialfehler {sub} {n} malzeme hatasız bant
die Bedarfsgegenstände {sub} {pl} malzemeler
Bescheinigung der Materialeignung {sub} {f} malzeme uygunluk belgesi
Bestimmung des Arbeitswiderstandes {sub} {f} malzeme direncini tayin
Bestimmung des Materialbedarfs {sub} {f} malzeme gereksinimini belirleme
die Bezugkarte {sub} {f} malzeme çekiş kartı
die Bezugskarte {sub} {f} malzeme çekme kartı
Dichte des Stoffes {sub} {f} malzemenin yoğunluğu
der Eingangsbuch {sub} {m} [zur Erfassung eingehender Artikel] malzeme girişi kayıt kitabı
Elastizität des Stoffes {sub} {f} malzemenin elastikiyeti
der Ermüdungsriss {sub} {m} malzeme yorgunluğu çatlağı
die Ermüdungsrissbildung {sub} {f} malzeme yorgunluğu çatlağı oluşumu
das Ermüdungsrisswachstum {sub} {n} malzeme yorgunluğu çatlağı büyümesi
die Fundbearbeitung {sub} {f} [Geologie] malzeme çalışması (yerbilim)
die Fundbearbeitung {sub} {f} malzeme çalısması
das Gerätelager {sub} {n} malzeme deposu
Klassifizierung der Materialien {sub} {f} malzemeleri sınıflara ayırma
knapp an Material malzemesi kıt olmak
Koeffizient der Verzögerung des Materialvorrates {sub} {m} malzeme yedeklerinin gecikme katsayısı
der Lagerplatz {sub} {m} malzeme deposu
Leiter der Materialbeschaffung {sub} {m} malzeme alım müdürü
das Massenbremsvermögen {sub} {n} malzeme yoğunluğu ile oluşan doğrusal frenleme yeteneği
Material anhäufen {v} malzeme birikmek
Material beistellen {v} malzemeyi kullanmak için vermek
Material beschaffen {v} malzeme tedarik etmek
Material liefern {v} malzeme teslim etmek
Material sammeln {v} malzeme toplamak
Material und Arbeitskosten plus Marge malzeme ve işçilik masrafları ve kazanç marjı
Material- und Arbeitskosten malzeme ve işçilik maliyeti
der Materialabfall {sub} {m} malzeme artığı
die Materialabnahme {sub} {f} malzeme alışı
die Materialabrechnung {sub} {f} malzeme hesabı
die Materialabsorption {sub} {f} malzeme emme
der Materialabtrag {sub} {m} malzeme yontma
die Materialabweichung {sub} {f} malzeme sapması
die Materialanalyse {sub} {f} malzeme analizi
die Materialanforderung {sub} {f} malzeme isteme
der Materialanforderungsschein {sub} {m} malzeme isteme belgesi
die Materialanhäufung {sub} {f} malzeme birikimi
der Materialaufbaubogen {sub} {m} malzeme nitelik yönetmeliği
0.003s