14 direkte Treffer gefunden für: Material


50 indirekte Treffer gefunden für: Material

Deutsch Türkisch
Material anhäufen {v} malzeme birikmek
Material ausgeliefert an {sub} {n} …e,…a malzeme gönderildi
Material ausgeliefert in …de,…da malzeme teslim edildi
Material beistellen {v} malzemeyi kullanmak için vermek
Material beschaffen {v} malzeme tedarik etmek
Material für ein Buch sammeln {sub} {n} bir kitap için malzeme toplemek
Material liefern {v} malzeme teslim etmek
Material sammeln {v} malzeme toplamak
Material und Arbeitskosten plus Marge malzeme ve işçilik masrafları ve kazanç marjı
Material unter Standart {sub} {n} standartlı malzeme
Material zum Abdichten {sub} {n} sızdırmaz yapma malzemesi
Material zum Ausstopfen {sub} {n} doldurma malzemesi
Material zum Dachdecken {sub} {n} çatı yapma malzemesi
Material zur Gestaltung von Außenfassaden {sub} {n} dış cepheleri donatım malzemesi
Material, abbaubares- {sub} {n} işlenebilir malzeme
Material, anorganisches- {sub} {n} inorganik malzeme
Material, beschichtetes- {sub} {n} kaplanmış malzeme
Material, körniges- {sub} {n} taneli malzeme
Material, leicht abbaubares- {sub} {n} kolay işlenebilen malzeme
Material- und Arbeitskosten madde ve işçilik maliyeti
Material- und Arbeitskosten malzeme ve işçilik maliyeti
Material- und Herstellungsfehler madde ve imalat hatası
der Materialabbrand {sub} {m} ateş kaybı
der Materialabfall {sub} {m} madde artığı
der Materialabfall {sub} {m} malzeme artığı
der Materialabfluss {sub} {m} madde akışı
die Materialabgaben {sub} {pl} satım
der Materialabgang {sub} {m} madde çıkışı
die Materialabnahme {sub} {f} malzeme alışı
die Materialabrechnung {sub} {f} malzeme hesabı
die Materialabsorption {sub} {f} malzeme emme
der Materialabtrag {sub} {m} malzeme yontma
die Materialabweichung {sub} {f} malzeme sapması
die Materialanalyse {sub} {f} malzeme analizi
die Materialanforderung {sub} {f} madde isteme
die Materialanforderung {sub} {f} malzeme isteme
der Materialanforderungsschein {sub} {m} malzeme isteme belgesi
die Materialanhäufung {sub} {f} malzeme birikimi
der Materialaufbaubogen {sub} {m} malzeme nitelik yönetmeliği
die Materialaufbereitung {sub} {f} malzeme hazırlama
der Materialaufwand {sub} {m} donatım maliyeti
der Materialaufwand {sub} {m} malzeme masrafları
die Materialaufwendigkeit {sub} {f} donatım maliyetliliği
der Materialaufzug {sub} {m} malzeme asansörü
der Materialaufzug {sub} {m} malzeme elavatörü
die Materialausgabe {sub} {f} depodan dışarıya malzeme verme
die Materialausgabe {sub} {f} malzeme dağıtımı
Materialausgabe für Produktion {sub} {f} üretim için malzeme dağıtımı
der Materialausgang {sub} {m} malzeme çıkışı
die Materialausnutzung {sub} {f} malzeme kullanma
0.002s